Gratis influenza A-vaccine til alle

Influenza A-epidemien ramte Danmark i mildere grad end frygtet, og nu tilbyder Sundhedsministeriet den overskydende vaccine gratis til hele befolkningen.

Nu tilbyder Sundhedsministeriet alle, der ønsker det, gratis vaccine mod influenza A. (© Colourbox)

Influenza A-epidemien ramte Danmark i mildere grad end frygtet, og nu bliver vaccinen gratis for hele befolkningen.

Risikogruppen og sundhedspersonalet er siden slutningen af efteråret blevet tilbudt vaccine, og Sundhedsministeriet tilbyder nu de overskydende vacciner til den øvrige befolkning. Vaccinen vil være gratis - dog skal der betales et honorar til lægen.

Cirka en million danskere vurderes allerede at være beskyttet mod influenza A (H1N1) - ca. 500.000 har været smittet med influenzaen og yderligere 500.000 er blevet vaccineret.

Leverancen reduceret

Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen er godt tilfreds med, at vi er kommet om på den anden side af epidemien med vacciner i behold:

- De overskydende vacciner kan vi nu tilbyde folk uden for risikogruppen, som gerne vil vaccineres. Det, synes jeg, er et godt tilbud. Det bedste er jo, at vi nu er kommet forbi det værste af epidemien, og at den har ramt os forholdsvis mildt. siger han.

Danmark indkøbte 3,1 millioner doser A (H1N1) vaccine, hvoraf godt en million er udleveret med henblik på vaccination af risikogrupper og personer i samfundsvigtige nøglefunk-tioner.

Statens Serum institut aftalte i midten af januar med GlaxoSmithKline at reducere leverancen med 0,9 millioner doser, således at Danmark i stedet for de 3,1 millioner doser vaccine aftager 2,2 millioner doservaccine.

Aftalen med GlaxoSmithKline betyder en besparelse på godt 45 millioner kroner.