Gravide sygeplejersker føler sig utrygge: Nu skriver Sundhedsstyrelsen til regioner

Efter meldinger om utryghed har Sundhedsstyrelsen nu mindet om retningslinjer for gravide sundhedsansatte.

Der findes meget lidt data om, hvordan coronavirus påvirker gravide og deres fostre. (Foto: © Ida Marie Odgaard, Scanpix)

Sundhedsstyrelsen har følt sig nødsaget til at tydeliggøre, at der med risikoen for smitte med coronavirus skal tages helt særlige hensyn til gravide sundhedsansatte.

Derfor blev der i går sendt et brev med påmindelsen til samtlige fem regioner, der er ansvarlige for driften af de danske hospitaler.

DR Nyheder fortalte tidligere på ugen, hvordan utrygge gravide i sundhedsvæsenet ikke føler sig taget seriøst, og at retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen fortolkes forskelligt fra ledelse til ledelse på hospitalerne.

- Vi har tydeliggjort, at der er en retningslinje, og at man bør følge den frem for at lave lokale fortolkninger. Vores oplevelse er ikke, at det her bunder i uvilje, men nok nærmere, at det ikke er formidlet godt nok videre, siger Camilla Ratcke, der er chef i Center for Planlægning i Sundhedsstyrelsen.

I retningslinjerne anbefaler Sundhedsstyrelsen på nuværende tidspunkt ikke, at gravide per automatik sygemeldes og hjemsendes, men der opfordres til, at det lokalt på hospitalerne besluttes, hvor de kan udføre opgaver uden stor smitterisiko, og hvor den gravide kan føle sig tryg i sit arbejde.

En af dem, der ikke har følt sig tryg, er Caroline Hilskov, der er sygeplejerske på en børneintensiv afdeling på Rigshospitalet. Hun har berettet om tomandsstuer fyldt op af pårørende og læger, mens hun skulle arbejde med for tidligt fødte spædbørn.

Hør hendes fortælle om sin situation her:

Helt forskellige løsninger

Sundhedsstyrelsen har været i kontakt med Dansk Sygeplejeråd, der har meldt om vidt forskellige tilgange til gravide sundhedsansatte - og af den grund følte styrelsen sig altså nødsaget til at minde regionerne om de gældende retningslinjer.

- Der har været en del lokale ledelser, der ikke kendte retningslinjerne. Derfor tilgik de problemstillingen ud fra deres egen vurdering og ikke ud fra, hvordan vi anbefaler det. Derfor kom der forskellige løsninger på, hvordan man skulle arbejde, når man var gravid. Enten blev der ikke lavet om på noget (for gravide, red.), andre blev omplaceret, og nogle blev decideret sygemeldt, siger Camilla Ratcke.

Hvem har ansvaret for, at det ikke er sevet ordentligt ind ude på hospitalerne?

- Vi lavede denne retningslinje 13. marts, og sendte den ud til regionerne. Retningslinjen ligger på vores hjemmeside, så jeg ved ikke, hvordan korrespondancen er, når den kommer ind i arbejdsgiverorganisationen og videre ud.

- Men det kan vi nok ikke bære helt ud til dørs fra vores side, men det er også derfor, at vi tænkte, at hvis den ikke er kommet tilstrækkeligt langt ud, så kan vi minde driftsregionerne om igen at få den helt ud i de lokale ledelser, siger Camilla Ratcke.

Hun kan sagtens forstå, at mange gravide sundhedsansatte har følt sig utrygge ved at tage på arbejde, når den lokale ledelse ikke har fortolket Sundhedsstyrelsens retningslinjer ordentligt.

- Vi har en generel tilgang, at vi er varsomme omkring ikke mindst gravide og de kommende borgere i vores samfund. Vi vil nødig se generationer af børn, som har taget skade af uforsigtige hensyn, siger Camilla Ratcke.

Vær hjemme - gå på arbejde

Det ser ikke på nuværende tidspunkt ud til, at der skulle være en særlig risiko ved coronavirus for hverken den gravide eller fostret. Men fordi sundhedsmyndighederne har med en helt ny virus at gøre, vælger de at gå ud fra et såkaldt forsigtighedsprincip.

- Der er belæg for at sige, at gravide i visse infektionsmæssige sammenhænge, som influenza, har øget risiko for at blive smittet. Men vi har ikke eksakt viden om coronavirus. Og vi har ikke på data fra efterhånden mange smittede tegn på, at der sker noget med gravide eller fostret i forbindelse med smitte. Så det er ud fra forsigtighed, siger Camilla Ratcke.

Men Sundhedsstyrelsen opfordrer generelt gravide til at blive hjemme, hvis de kan, så er der ikke en dobbelttydighed i det, når I lader gravide i sundhedsvæsenet gå på arbejde hver dag?

- Der er en generel anbefaling til befolkningen om i videst muligt omfang at blive hjemme og beskytte sig selv, og så har vi nogle kritiske funktioner i det her land, som er nødt til at blive opretholdt, og som vi er nødt til at have ansatte til at varetage, ellers bryder det sammen.

- Under de omstændigheder er der et hensyn, der skal tages, og det er derfor, vi siger, at så skal man omplaceres, så man ikke er i oplagt smitterisiko. Det kunne være en sygeplejerske, som er i en akutmodtagelse, som skal omplaceres til et ambulatiorium eller et kirurgisk sengeafsnit, hvor man ikke ser Covid-19-patienter, siger Camilla Ratcke.

Risikerer affolkning

Professor Allan Randrup Thomsen har opfordret til, at sundhedsansatte i den sidste del af deres graviditet sygemeldes - altså før de skal på barsel. Hvad siger du til det forslag?

- Det er lidt svært for mig at vurdere konkret, hvad den anbefaling beror på. Vi har tæt dialog med vores infektionsmedicinere, neonatologer, gynækologer og obstetrikere i forhold til det her, og de holder hele tiden øje med den litteratur, der kommer udefra og de retningslinjer, der er i lande omkring os, for at se, hvordan man tilgår den her problemstilling.

- Så vi vil nødigt gå ud potentielt og affolke et sundhedsområde på baggrund af noget, vi ikke har andet belæg for end forsigtighed. Vi skal tænke os godt om, for vi kan risikere at stå i en situation og mangle sygeplejersker og læger, siger Camilla Ratcke.

Men det at I kun har meget lidt viden om coronavirus og graviditet gør det vel automatisk utrygt at arbejde i sundhedsvæsenet?

- Det er jeg ikke enig i. Det er det samme som at sige, at alt kan gå galt i morgen, vi ved det bare ikke, men vi må hellere forberede os i dag. Sådan kan vi ikke generelt tilgå verden. Vi holder skarpt øje med det her område og holder os virkelig fagligt ajour.

- Vi risikerer at amputere noget af det sundhedsvæsen, der skal få os på fode igen på den anden side. Alle de scenarier for, hvad der kan gå galt, kan vi ikke handle på, før vi har reelt belæg for at gøre det, siger Camilla Ratcke.

I Danske Regioner henvises til de fem regioner. I Region Hovedstaden, der er regionen med flest patienter med coronavirus i øjeblikket, lyder det i en skriftlig kommentar:

- I Region Hovedstadens klinikker foretager ledelsen de relevante og nødvendige konkrete vurderinger og drøftelser i forhold til gravide medarbejdere i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

- Det fremgår af retningslinjerne, at i dialog mellem arbejdsgiver og den enkelte medarbejdere foretages en individuel vurdering af, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at medarbejderen fortsat varetager sin sædvanlige funktion.