Grønne aktivister om oliestop: Det er en stor sejr for klimakampen

Et flertal i Folketinget har sat stopdato for oliejagten i Nordsøen.

Det ville være bedre med et fuldstændigt oliestop før 2050, siger Frederik Roland Sandby, formand for Klimabevægelsen i Danmark. (Foto: ASGER LADEFOGED © Scanpix)

Det endte nogenlunde, som de grønne organisationer havde håbet, da der i aftes blev sat et stop for oliejagten i Nordsøen.

Her skrev et bredt flertal af Folketinget under på, at der ikke må gives nye tilladelser til at lede efter olie og gas, og at de fossile aktiviteter helt skal høre op i 2050.

- Det er en stor sejr for klimakampen, fordi det sender et stærkt signal til resten af verden, når et af de største olieproducerende lande i Europa sætter en slutdato for olieudvinding, siger Frederik Roland Sandby, formand for Klimabevægelsen i Danmark.

Samme toner lyder fra Danmarks Naturfredningsforening.

- Vi står midt i en klimakrise, hvor vi over de næste årtier skal levere store reduktioner af vores klimagasudledning. Så giver det selvfølgelig ingen mening, hvis vi låser os fast på fortsat at hive klimaskadelige fossile brændsler op af Nordsøen, siger præsident Maria Reumert Gjerding.

Hellere et tidligere stop

Men der er et men. For begge foreninger havde gerne set, at det danske olieeventyr sluttede endnu tidligere end 2050.

- Vi ved allesammen godt, at der globalt skal skæres ned inden 2030. Altså 20 år før den her udløbsdato, så vi er nødt til at se på, om olieproduktionen kan lukkes ned tidligere, siger Frederik Roland Sandby.

Det ønske kan det dog blive svært at komme igennem med, for med aftalen har partierne skrevet under på, at reglerne for den nuværende olieudvinding låses fast for at sikre produktionen.

CO2-fangst og arbejdspladser

Partierne bag aftalen forhandlede til sent i aftes.

Ud over at sætte en stopper for nye olieboringer og et fuldstændigt stop for udvinding af olie og gas i 2050, blev de også enige om initiativer, der skal støtte beskæftigelsen i Esbjerg, hvor de fleste arbejdspladser i olie- og gasbranchen er.

Derudover sættes der midler af til at undersøge og forberede muligheden for at lagre CO2 i de udtømte olie- og gasfelter.