Grov vold er på retur

Stik imod det billede, som medierne og politistatistikken i årevis har tegnet, bliver volden i samfundet ikke grovere - tværtimod. Det viser en omfattende undersøgelse.

.»Der er ingen tvivl om, at det, der rykker, er den simple vold - ikke den grove, siger vicepolitimester i Odense, Aren Gram. (Foto: Jens Astrup © Scanpix)

Stik imod det billede, som medierne og politistatistikken i årevis har tegnet, bliver volden i samfundet ikke grovere - tværtimod. Det fremgår af en særdeles omfattende undersøgelse, der er foretaget på skadestuen på Odense Universitetshospital og Retsmedicinsk Institut ved Syddansk Universitet. Det skriver Berlingske Tidende.

- Der bliver færre tilfælde af rigtigt alvorlig vold, og her mener jeg eksempelvis knoglebrud, stiksår på organer, hjerte og hjerne, siger ph.d., cand. med. Christian Færgemann.

Antallet af smålæsioner stigende

Han står bag undersøgelsen af 14.316 tilfælde på skadestuen og retsmedicinsk institut ved Syddansk Universitet. Han har gennemgået data helt tilbage fra 1991 og frem til 2002.

Alvorlige læsioner - herunder knoglebrud - er ifølge undersøgelsen fra Odense faldet fra 18 pct. af skaderne i 1994 til et niveau på ni pct. i 2002.

Et helt andet billede

Derimod er omfanget af smålæsioner steget fra 40 til 55 pct. i samme periode.

Undersøgelsen kaster et helt nyt lægeligt lys over voldstallene, som ellers kun kendes fra politiets statistikker, der alene er baseret på antallet af anmeldelser.

Den statistik viser - i modsætning til undersøgelsen fra Syddansk Universitet - at omfanget af både den simple og den alvorligere vold er i betydelig vækst.

Finder sig i mindre

Kriminolog Brita Kyvsgaard, Justitsministeriet, vil i den kommende tid undersøge årsagerne til denne udvikling nærmere, men hun peger selv på, at det kan skyldes, at man ganske enkelt finder sig i mindre i dag, end folk gjorde tidligere.

- Det hænger givetvis sammen med, at vi som borgere hyppigere definerer nogle hændelser som vold og går til politiet med det, siger Kyvsgaard.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk