GUIDE Sådan gør du hvis du får en psykisk lidelse

Hvis du får det psykisk dårligt, er der forskellige muligheder for at få hjælp. Se listen her.

Man kan føle sig meget alene, hvis man får en psykisk lidelse, men der er hjælp at hente forskellige steder i sundhedssektoren og fra foreninger. (© Colourbox)

Hvor går man hen, hvis man har brug for professionel hjælp i forhold til en psykisk lidelse eller et pludseligt anfald?

Det forsøger dr.dk her at give dig et svar på ved at guide dig gennem de forskellige muligheder, du har for at få hjælp.

Helt overordnet er Psykiatrien i den danske sundhedssektor opdelt i tre instanser: Distriktspsykiatrien, Hospitalspsykiatrien og Socialpsykiatrien. Det er i disse tre instanser, man kan få hjælp i sundhedsvæsnet.

Distriktspsykiatrien er for personer, der har brug for behandling, men ikke har brug for at blive indlagt. Behandlingen foregår om dagen i distriktspsykiatriens lokaler eller hjemme hos patienten.

Hospitalspsykiatrien foregår på psykiatriske afdelinger på sygehuse og er for personer, der har behov for at være indlagt. Det kan både være lukkede og åbne afdelinger.

Socialpsykiatrien hører til i kommunerne og omfatter både støtte- og kontaktpersonordning, botilbud, bostøtte, være- og aktivitetssteder.

Men hvor kan man ringe hen, hvis man bliver akut syg, eller hvis man har mistanke om, at man lider af en psykisk lidelse?

Egen læge

Hvis man har et problem inden for lægens åbningstid, skal man gå til egen læge. Lægen laver en vurdering og har tre muligheder for at tilbyde behandling:

1. Lægen vælger selv at behandle patienten.

2. Lægen laver en henvisning til en privatpraktiserende psykiater.

3. Lægen sender en henvisning til hospitalspsykiatrien via den centrale visitation. Inden for to måneder skal patienten tilbydes et behandlingsforløb (pakkeforløb) enten ambulant eller ved indlæggelse på et psykiatrisk center.

Målgruppen for behandling i hospitalspsykiatrien er overvejende mennesker med svære symptomer, der er moderat til svært ramt af deres sygdom.

Akut hjælp til dig

Hvis man har brug for akut hjælp, eller hvis man har brug for hjælp uden for sin praktiserende læges åbningstid, skal man henvende sig hos den psykiatriske akutmodtagelse.

Der findes akutmodtagelser for både voksne, børn og unge. Pårørende har mulighed for at følge med til den psykiatriske akutmodtagelse. Når man henvender sig på en akutmodtagelse, bliver man tilset af en psykiater, som vurderer, om der er behov for indlæggelse.

Man kan finde sin nærmeste akutmodtagelse via sin regions hjemmeside under emnet "Psykiatri" eller "Akut hjælp".

Akut til andre

Hvis man står i en situation, hvor et menneske er meget opkørt, truende og tydeligvis er ude af psykisk balance, skal man ringe 112 for en ambulance eller 114, hvis det er politiet, man har brug for.

Hjælp ved selvmordstanker

Hvis man går med selvmordstanker, kan man både henvende sig i den psykiatriske akutmodtagelse, men der er også andre muligheder:

- Egen læge (i dagtimerne i hverdagene)

- Livslinjen 70 201 201

- Lægevagten/akuttelefonen (efter klokken. 16.00 og i weekender/helligdage) - find telefonnumre og mere info på Lægevagtens hjemmeside.

Hjælp hos foreninger

Hvis du ikke står i en akut situation, kan du både som patient og pårørende få hjælp hos en række foreninger. Næsten alle bruger- og pårørendeforeninger har telefonrådgivning eller en mailadresse, man kan skrive til.

Derudover kan de have tilbud om foredrag og andre arrangementer samt netværks-selvhjælpsgrupper. Flere foreninger er også på facebook og/eller har en chat via deres hjemmeside. (Se faktaboks til venstre for telefonnumre på telefonlinjer).

De her foreninger kan du kontakte:

- ADHD foreningen

- Alzheimerforeningen

- Angstforeningen

- Bedre Psykiatri og Bedre Psykiatri Ungdom

- BenzoRådgivningen (under Landsforeningen Sind)

- Borderlinenetværket

- Depressionsforeningen

- Landsforeningen Autisme

- LAP - Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere

- LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser

- PS landsforening - pårørende til spiseforstyrrede

- Psykiatrifonden

- Det sociale netværk

- Landsforeningen Sind og SIND Ungdom

- OCD foreningen

- PsykInfo

- EN AF OS-kampagnen

Kilder: PsykInfo og 'Én af os'

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk