GUIDE Sådan undgår du brand i hjemmet

Rygning i hjemmet er den hyppigste årsag til, at danskere dør i brande. farlig rygeadfærd kan forebygges.

Det er en god ide at læse brugsanvisningen på brandfarlige væsker, da det kan have alvorlige konsekvenser at lade være. (Foto: © Colourbox, Colourbox)

Hvert år dør omkring 80 mennesker i en brand i Danmark.

For at sikre dig selv og dine nærmeste bedst muligt mod brand i hjemmet anbefaler Beredskabsforbundet, at du sørger for, at der er røgalarmer i din bolig, og at du sikrer dig, at de alle sammen virker.

Røgalarmer koster typisk mellem 50 og 100 kroner, og man skal sikre sig, at de er CE-mærket.

Rygning er farligt

Rygning er skyld i en stor del af dødsbrandene. Beredskabsstyrelsens erfaringer viser, at dødsbrande forårsaget af tobak opstår hos mennesker, der bor alene.

Mønstret er typisk, at branden opstår, fordi der bliver tabt tobak i sofaen, i en stol eller i sengen.

Nogle af dødsbrandene kan undgås, hvis der tages nogle forholdregler.

Hvis man er pårørende til en ryger, skal man holde øje med en brandfarlig rygeradfærd. Hvis der brændemærker i møbler eller på gulvtæppet, skal man for eksempel forsøge at sikre hjemmet mod brand.

Beredskabsstyrelsen har lavet 10 gode råd til, hvordan ældre og pårørende kan undgå brand i hjemmet. Dem kan du læse her.

Brandfarlige væsker

Nogle brande opstår, fordi folk ikke håndterer brandfarlige væsker forsigtigt nok.

Det skal fremgå at produktets emballage, om det er brandfarligt eller ej. Benzin, sprit, fortynder, acetone er blandt de mest brandfarlige.

Herefter kommer terpentin, spinklervæske, petroleum, lampeolie, tændvæske til grillen. Klude med rester af linolie, der kan selvantænde, dieselolie og fyringsolie, er også brandfarlige.

Under linket her kan du læse en folder om, hvordan du skal behandle brandfarlige væsker, så der ikke opstår brand.

Hvis uheldet er ude...

Hvis uheldet er ude, og der opstår brand, bør du ifølge Bredskabssstyrelsen gøre sådan her:

- Ringe 112, hvis ilden ikke umiddelbart kan slukkes.

- Hvis en brandfarlig væske bryder i brand, skal ilden slukkes med et brandtæppe, en pulverslukker, sand, jord eller grus. Sluk aldrig med vand, medmindre det fremgår af etiketten.

- Ved lettere forbrænding skal du skylle huden med køligt vand, indtil smerterne er væk.

- Ved sværere forbrændinger, skal du skylle med køligt vand og søge lægebehandling.

Du kan læse mere om forebyggelse af brand på Beredskabsstyrelsens hjemmeside.

DR Nyheder