Guide til syge: Sådan udfylder du svært skema fra dit pensionsselskab

Det kan blive meget dyrt, hvis syge misforstår eller svarer unøjagtigt, når de skal udfylde spørgeskema fra deres pensionselskab.

Tre eksperter og en række advokater kritiserer de spørgeskemaer, som pensionsselskaberne sender til syge. Forsikring & Pension arbejder på at gøre skemaerne bedre. (Foto: José Ramanamihantatsoaran)

Hvert år bliver tusindvis af syge og førtidspensionister bedt om at udfylde et spørgeskema, så deres pensionsselskaber kan vurdere, om de stadig er syge eller raske.

Men ifølge 40 erstatningsadvokater, der repræsenterer kunderne, er spørgsmålene svære at forstå og svare på. Og det kan i værste fald koste de sygdomsramte millioner af kroner.

Pensionsselskaberne kan nemlig nægte at udbetale pension, hvis de efterfølgende kontrollerer kunden og finder bevis for, at svarene i spørgeskemaet ikke stemmer overens med virkeligheden. For eksempel hvis den syge kan mere, end vedkommende har oplyst i spørgeskemaet.

Men hvordan udfylder du skemaet korrekt, og hvilke faldgruber skal du være opmærksom på? Her kommer nogle råd fra erstatningsadvokat Marianne Fruensgaard fra HjulmandKaptain og Forsikring & Pension.

1

Advokatens råd: Svar ikke firkantet

Det kan ske for mange, at de svarer forkert, uden at de vil snyde og lave svindel, mener advokat Marianne Fruensgaard.

For eksempel når syge blive bedt om at svare ja eller nej til spørgsmål. Det er nemlig et problem, fordi detaljerne forsvinder, forklarer hun.

- Man skal være forsigtig med at være kategorisk og blot svare ja eller nej til, om man har smerter, kan løfte og så videre, siger advokaten.

Er svarene for kategoriske, kan en kunde nemlig risikere at blive fanget med et kamera, hvor den syge måske en enkelt gang løfter en pose med tre liter mælk, selvom vedkommende i spørgeskemaet har oplyst, at man blot kan bære et kilo.

Marianne Fruensgaard siger, at syge har gode og dårlige dage og også gør ting, der kan gøre ondt. Derfor er det en god idé at uddybe sit svar og for eksempel fortælle:

- Jeg løfter nogle gange mit barnebarn, selvom jeg ikke altid kan. Jeg luger af og til min have, selvom jeg får smerter, men ellers bliver man skør, siger Marianne Fruensgaard.

I det hele taget fraråder hun blot at udfylde skemaet, som det er. Der er for lidt plads til at svare detaljeret:

- Man risikerer at svare for kort og upræcist, siger hun og råder derfor pensions- og forsikringskunder til at skrive mere grundigt i et bilag. Her kan man for eksempel uddybe, hvad man kan på gode og dårlige dage.

Spørger pensionsselskabet, om syge og førtidspensionister har fået det bedre eller værre, kan det være en god idé at henvise til dokumenter i sagen i stedet for selv at rode sig ud i dårlige formuleringer.

For eksempel kan man sige til sit pensionsselskab, at de selv kan se, hvordan det går med helbredet i journaler fra speciallægen og oplysninger fra kommunen.

2

Branchens råd: Få hjælp, hvis du er i tvivl

Ifølge Brancheforeningen Forsikring & Pension kan dit pensionsselskab også vejlede dig i at udfylde spørgeskemaet korrekt.

- Man skal kontakte sit pensionsselskab, hvis man er i tvivl om, hvordan spørgeskemaet skal bruges, eller hvad det kan bruges til. Det gælder også, hvis man er i tvivl om, hvordan spørgsmålene skal forstås, og om man svarer ud fra en god dag, dårlig dag eller et gennemsnit, siger Thomas Brenøe, vicedirektør i Forsikring & Pension.

Det er vigtigt at udfylde skemaet grundigt, understreger vicedirektøren.

- Man mister ikke penge på grund af sjusk. Det kan komme for en dag, men man kan godt miste penge, når man lyver. Man må have tillid til, at skemaet bliver besvaret korrekt, siger Thomas Brenøe.

Folks smertegrænser er forskellige. Kan der være situationer, hvor folk ikke lyver om, hvad de kan, men blot siger, det gør ondt, fordi de har en anden smertegrænse?

- Normalt kan pensionsselskaber ikke påvise, at folk har løjet om smerter, men man kan vise, hvis folk kan løfte og bære tunge ting, som de har sagt, de ikke kan, siger Thomas Brenøe.

Det er forskelligt, om folk er gode til at formulere sig. Hvis man har svært ved at svare skriftligt, kan det ifølge Forsikring & Pension være en god idé at få hjælp fra et familiemedlem eller en ven.

- Men det er ikke en betingelse for at få erstatning, at man er god til at formulere sig skriftligt. Det er muligt at tage fat i sit pensionsselskab og sige, hvis man ikke kan finde ud af at udfylde skemaet, fortæller Thomas Brenøe.

Her kan du se eksempler på nogle af problemerne med spørgsmål. Kommentarerne stammer fra seniorforsker Finn Breinholt Larsen fra Region Midtjylland, der har set på skemaer fra fire selskaber.

Tip os og hør mere om spørgeskemaer og overvågning i Orientering:

  • Du kan høre mere om overvågning og spørgeskemaer på P1 Orienterirng, der sammen med DR Indland dækker emnet.

  • Har du oplevet at blive overvåget af et pensions- og forsikringsselskab? Eller kender du branchen og dens brug af overvågning indefra? Så skriv til os på mailen krd@dr.dk.

Facebook
Twitter