Gult kort til et antibiotika-glad landbrug

Nu vil fødevareministeren indføre en gulkortordning til dyrlæger og landmænd, der bruger for meget antibiotika i svineproduktionen.

Fødevareminister Henrik Høegh vil give gult kort til landmænd og dyrlæger som hælder for meget antibiotika i svinene i staldene. (© Folketinget)

Nu vil fødevareministeren indføre en gulkortordning til de dyrlæger, der udskriver for meget antibiotika til grise, og til landmændene der modtager for meget medicin. Men erfaringen viser, at den type advarsler ikke virker.

Der findes en top-10 liste over de dyrlæger her i landet, der har udskrevet mest antibiotika per gris fra juni 2008 til juni 2009.

Især fire navne springer i øjnene. De fire dyrlæger har nemlig allerede tilbage i 2005 været i fødevarestyrelsens søgelys på grund af et stort forbrug af antibiotika, fortæller TV-avisen 18.30.

Allerede dengang blev blev indkaldt til et møde, fordi de fire dyrlæger stod for 33 procent af den samlede antibiotikaudskrivning i hele landet.

Ifølge brevet til dyrlægerne var målet dengang, at få forbruget af antibiotika i svin ned. Men fødevarestyrelsen siger idag, at det kun var en type antibiotika man var efter.

- Formålet var alene at flytte dyrlægens ordinationer fra kritisk vigtige antibiotikatyper til nogle der ikke er så kritiske, siger kontorchef i Fødevarestyrelsen Per Henriksen til TV-avisen

Men ifølge en ekspert nytter det ikke at gentage opfrodringen og samtidig kun at kigge på en type stof.

- Det der er vigtig er også at få det totale forbrug af antibiotika i svineproduktionen ned, siger forskningsleder Frank Åarestrup fra DTU Fødevareinstituttet og understreger at hvis man piller et enkelt stof ud og forbruget af alle andre tilgengæld stiger, så har man intet vundet.

Nu kommer regeringen så med en gulkortsordning til landbruget - både dyrlæger og landmænd - for at få forbruget af antibiotika ned, men Frank Åarestup mener ikke det virker med et gul kort, når man jo netop har brugt en lignende metode til dyrlægerne uden resultat.

- Når noget ikke har vist sig ikke at virket en gang, så har man faktisk ikke ret meget tiltro til at det skulle virke næste gang, siger forskningsleder Frank Aarestrup.

TV-Avisen har i dag forsøgt at få kommentarer fra de fire dyrlæger på listen fra Fødevarestyrelsen over dyrlæger, som udskrev meget antibiotika i året 2008-2009. TV-avisen ville gerne have spurgt dem, om hvorfor de igen ligger på top ti listen, når de allerede har fået at vide, at de bruger for meget antibiotika - men de har ikke ønsket at udtale sig til TV-avisen.