Gylle går i grundvandet

Ny dansk forskning viser, at farlige bakterier fra gylle hurtigt trænger ned og forurener grundvandet, inden de når at blive nedbrudt i jorden.

Ny dansk forskning viser, at farlige bakterier fra gylle hurtigt trænger ned og forurener grundvandet, inden de når at blive nedbrudt i jorden. I sommeren 2010 blev Køges vandforsyning forurenet, og det gjorde 65 indbyggere syge, og professor Carsten Suhr Jacobsen er overbevist om, det skyldes en kombination af de farlige bakterier og så de jordforhold, der findes i området fra Køge og ned til Stevns og Møn, selvom det ikke kan dokumenteres. (Foto: Johnny Madsen © Scanpix)

Et nyt studie fra forskningscenteret Pathos med deltagelse af GEUS, Københavns Universitet og Aarhus Universitet viser overraskende, at bakterier i gylle hurtigt trænger ned og forurener grundvandet, inden de når at blive nedbrudt i jorden. Det skriver Videnskab.dk.

- De problematiske bakterier fra gyllen kan ifølge vores studie hurtigt trænge gennem en slags jordlag, som findes i nogle dele af landet. Bakterierne trænger ned til det øverste lag grundvand, hvis det vel at mærke regner kort efter, at gyllen er spredt ud, siger professor Carsten Suhr Jacobsen fra GEUS, siger han. Han har været leder af studiet.

De colibakterier som forskerne havde fokus på er i sig selv ufarlige for mennesker, men er en god indikator for, om vandet er forurenet. Hvis det rummer denne form for colibakterier, vil vandet sandsynligvis også rumme andre bakterier, som kan være skadelige.

I sommeren 2010 blev Køges vandforsyning forurenet, og det gjorde 65 indbyggere syge, og Carsten Suhr Jacobsen er overbevist om, det skyldes en kombination af de problematiske bakterier og så de jordforhold, der findes i området fra Køge og ned til Stevns og Møn, selvom det ikke kan dokumenteres.

Motorveje til bakterierne

Indtil nu har man troet, at grundvandsbassinerne var godt beskyttet mod farlige bakterier fra omgivelserne, fordi bakterierne når at blive spist af andre mikroorganismer, før de når ned til grundvandsspejlet, men det viser sig nu at være forkert.

Nu viser det sig, at gyllen visse steder - blandt andet i Køge - bliver spredt på marker oven på lag af opsprækket kalk og ler, der fungerer som 'motorveje' eller 'kortslutningskanaler', der kan føre det bakteriefyldte regnvand ned til grundvandsspejlet i løbet af få dage. Det er hurtigere end jordens forskellige mikroorganismer kan nå at fortære bakterierne, som derfor når levende frem til grundvandet.

- Vores resultater viser, at sådanne bakterier fra gylle kan forurene det øvre grundvand i niveauer, der er op til 20.000 gange højere end grænseværdien. Det sker kun, når det regner og efter 14 dage er bakterierne spist, så der kan man ikke længere spore kilden, pointerer Carsten Suhr Jacobsen.

Biogasanlæg er løsningen

Folk der bor på bondegårde med egen brønd oplever ikke problemer, da de har udviklet immunitet over for bakterierne, fortæller Carsten Suhr Jacobsen.

Han mener dog, at der findes en tilgængelig løsning på problemet.

- Landmændene kan undgå at forurene det øvre grundvand med problematiske bakterier ved at behandle deres gylle i et biogasanlæg, der varmer gyllen op. Opvarmningen trækker ikke bare energi ud af gyllen, som man kan bruge til opvarmning af husene, men dræber også effektivt de problematiske bakterier, så de ikke længere udgør en sundhedsrisiko. Man får dermed to gevinster, siger han.

Dermed mener professoren, at man kan fjerne den tvivl, der kan være i sager som den i Køge.