Gyllestank rammer huspriserne

Lugtgener omkring store svinefarme kan betyde, at huspriserne i området falder. Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut vurderer, at ejendomspriserne i nærheden af landbrug med svinedrift ligger helt op til 25 procent lavere.

Er der mange svin pr. kvadratkilometer i et område betyder detlavere huspriser. Jo større lugtgener, jo lavere huspriser.

Sådan lyder en vurdering påskelørdag - midt i sæsonen forgyllespredning og hushandel.

Det er Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut (AKF), der harundersøgt værdien af gener, der er forbundet med en svinebedrift itre større områder - Århus Amt, Fyns Amt og Vestsjællands Amt.

Mens huspriserne på Fyn tilsyneladende ikke er påvirket afgyllestanken i landområderne, så vurderer AKF-rapporten, atejendomspriserne i nærheden af landbrug med svinedrift ligger 16procent lavere i Århus Amt og 24 procent i Vestsjællands Amt.

Ejendomsmæglere bekræfter

AKF har udspurgt ejendomsmæglere, der bekræfter, at svinebrug harden største betydning for huspriserne.

- Ejendomsmæglerne bekræfter også, at bedriftens størrelse ogafstanden til det hus, der er til salg, spiller en rolle for prisenpå huset, og at lugten i øvrigt er langt den alvorligste gene vedat bo i nærheden af en svinebedrift. De nævner forskelle i priserpå huse med eller uden svinebedrifter i nærheden på mellem 10 og 25procent, siger vicedirektør Anders Larsen, AKF.

Antallet af svin i de danske svinefarme ligger i dag på ca. 12,7millioner mod kun 9,5 millioner i 1990. Svinene er fordelt på megetfærre, men større bedrifter, der producerer omkring 23 millionerslagtesvin pr. år.

"Svinetrykket" er størst på Mors, Sydthy, ved Hadsten, Sundevedved Sønderborg og Sydals, men generelt præges landet af stadigstørre bedrifter med tilhørende lugtgener.

Arbejder på at nedbringe lugten

På den baggrund fremsatte Socialdemokratiet forleden et forslag om,at større svinefarme ligestilles med forurenendeindustrivirksomheder, og foreningen Danske Svineproducenter harikke noget imod, at dens medlemmer bliver betragtet somindustri.

- Hvis vi f.eks. skal vurderes efter lugtenheder, bliver detmeget lettere, siger Per Bach Laursen, formand forsvineproducenterne.

I landbruget arbejdes der intenst med at udvikle bl.a.gylleforsuringsanlæg, der kan nedbringe lugten,ammoniakfordampningen og kvælstofudvaksningen fra svinefarmene.

Facebook
Twitter