Gymnasier har skruet ned for karaktererne: "Vi skal ikke curle helt almindelige unge"

Gymnasieeleverne skal have at vide, hvor de står fagligt, siger undervisningsministeren.

På Greve Gymnasium er en lang række karakterer erstattet med mundtlig og skriftlig feedback. (Foto: Dennis Olsgaard © DR Nyheder)

På Greve Gymnasium udløser en skriftlig aflevering om Tove Ditlevsens digte ikke længere per automatik en karakter fra dansklæreren.

Gymnasiet har skruet ned for karakterne for dermed også at skrue ned for den stærke præstationskultur blandt eleverne.

- Eleverne skal opleve, at de er her, fordi det er spændende at lære og ikke for at få et tal, siger rektor Mette Trangbæk Hammer.

Sidste år fik 15 gymnasiale uddannelser dispensation af Undervisningsministeriet til at indføre karakterfrie klasser.

En rundspørge lavet af DR Nyheder viser imidlertid, at der på mindst 25 gymnasier er delvist eller stort set karakterfrie klasser. Andre gymnasier har besluttet eller overvejer at skrue ned for karaktererne.

Mindre fokus på tal

På Greve Gymnasium får eleverne ingen karakterer de første tre måneder i 1.G. I stedet giver lærerne skriftlig feedback og følger op med mundtlige samtaler.

Derudover har gymnasiet sløjfet karakterer i en lang række skriftlige afleveringer på alle klassetrin.

Andre gymnasier i rundspørgen har skåret antallet af karakterer ind til det absolutte minimum, som loven tillader, eller lader det være op til de enkelte lærere, om eleverne skal have karakterer i årets løb.

De karakterfrie klasser er kommet for at blive, vurderer områdechef for ungdomsuddannelse ved Danmarks Evalueringsinstitut Camilla Hutters.

- Rigtig mange undersøgelser har vist, at karakterer er kommet til at præge læringskulturen og dagligdagen på gymnasierne for meget, siger hun.

Karakterer motiverer og disciplinerer

14 af rektorerne i rundspørgen, der har sløjfet karakterer på deres gymnasium, har en oplevelse af, at det har fået stressniveauet blandt eleverne til at falde.

Og selvom det kan være godt at lette presset på eleverne, kan der ifølge Camilla Hutters også være slagsider:

- Der er ikke nogen tvivl om, at karakterer er motiverende og måske endda disciplinerende. Når vi ved, vi får en karakter, så tager vi os lidt sammen, og det er også med til at understrege, at det er seriøst at gå i skole.

Minister: Vi skal ikke curle helt almindelige unge

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) mener, at karaktererne på mange måder er det bedste pejlemærke for elevernes præstationer.

Forsøget med de karakterfrie klasser er da heller ikke noget, som er spiret frem i hendes politiske baghave, men blev derimod igangsat under hendes forgænger i Undervisningsministeriet.

- Jeg mener ikke, at vi skal lave vores uddannelsessystem om, så vi forholder de unge informationer om deres faglige niveau. Det er vigtigt, de ved, hvor de står, så de selv kan påvirke deres situation og forbedre deres faglighed, siger Merete Riisager.

Hun mener, at gymnasierne i stedet skal lære de unge, at livet ikke går i stykker, hvis de får en dårlig karakter.

- Det må ikke blive sådan på vores boglige uddannelser, at vi curler helt almindelige unge mennesker, siger ministeren.

Facebook
Twitter