Hård kritik af advokat i salær-sag

35 årige Benjamin Vestergaard fra Fyn valgte at hyre en advokat til at hjælpe med at forhandle erstatning med et forsikringsselskab, som repræsenterede en kvinde, der i 2012 kørte ham ned. (Foto: DR Nyheder © (c) DR)

-Det er ligesom en pengemaskine.

35 årige Benjamin Vestergaard vidste godt at advokater var højtlønnede. Men han havde ikke drømt om at skulle betale 213.000 kroner for en uafsluttet erstatningssag da han i år 2012 hyrede en advokat fra Sandager Advokater til at hjælpe ham med erstatningen efter en invaliderende trafikulykke. En advokat han nu har indklaget for Advokatnævnet.

To af landets førende eksperter i forsikring- og erstatningsret har vurderet sagen og advokatens adfærd ryster dem.

-Det er fuldstændigt vanvittigt, jeg har sjældent set noget lignende, siger Birgit Lindø, der er advokat ved Clemens i Århus og har arbejdet med erstatning- og forsikringsret som speciale i 20 år.

-Det er jo ikke et tag-selv-bord. Det er jo ikke sådan at hvis man har en klient der får et godt resultat at man bare kan begynde at tage 2-3-400000 kroner i salær.

'Fuldstændig vanvittigt'

Karsten Høj fra Elmer Advokater i København er på linje med sin århusianske kollega.

-Det er et ekstremt højt beløb og efter min vurdering alt for meget, siger den erfarne advokat der sidder i bestyrelsen for danske advokater og har arbejdet med erstatningsret i 25 år.

Så du ville ikke tage så meget for at lave en sag som den her?

-Jeg har aldrig taget så meget i en sag som den her.

Begge advokater kalder Benjamin Vestergaards sag for en rutinesag som vil tage en erfaren advokat mellem 15 og 30 timer at behandle. Imidlertid har advokaten fra Sandager Advokater brugt 100 timer og sagen er endda ikke afsluttet.

-Det er fuldstændigt vanvittigt. det har jeg aldrig set, siger Birgit Lindø.

Du har aldrig brugt i nærheden af 100 timer?

-Aldrig, aldrig, siger hun.

Det er uetisk

Trafikulykken for 4 år siden resulterede i en ødelagt skulder, hukommelsestab og koncentrationsbesvær for Benjamin Vestergaard. Derfor valgte han at fokusere på genoptræningen og overlod i stedet forhandlingen med skadevolders forsikringsselskab til advokaten fra Sandager Advokater.

Dengang i 2012 skrev advokaten til Benjamin Vestergaard at han skulle regne med at sagen kom til at tage mellem 15 og 20 timer. Først i år 4 år efter justerede advokaten uden varsel sit tidsforbrug til 100 timer.

-Det siger vist sig selv at hvis man skal justere et tidsforbrug så skal man gøre det før man har en firdobling af tidsforbruget, lyder det fra Karsten Høj.

I den 4 år gamle klientaftale får Benjamin Vestergaard også advokatens timepris på 2300 kr. plus moms oplyst. Den er også 4 år efter - uden varsel - justeret til 3000 kr. plus moms.

-Altså det er da fuldstændig uetisk hvis det var en af mine medarbejdere der gjorde noget lignende så var det ikke min medarbejder længere. Det er helt uacceptabelt. Det er ikke en måde man kan behandle folk på, siger Birgit Lindø.

Har stoppet samarbejdet

DR har valgt ikke at offentliggøre den pågældende advokats navn, da han ikke længere er ansat hos Sandager Advokater. Benjamin Vestergaard har valgt at stoppe samarbejdet med Sandager Advokater som han nu har indbragt for Advokatnævnet.

Ejer af firmaet, Advokat Lars Sandager beklager sagen og forklarer at hvis der gives et overslag over anslået tid, er det kontorets retningslinjer, at der skal gives et nyt overslag, hvis det viser sig, at skønnet ikke længere holder.

-Det er tilsyneladende ikke sket. Det er en fejl, som kan ske, ikke mindst i sager som denne, der verserer igennem 4 år. Advokaten har formentlig fokuseret på at få sagen videre og sikre klientens rettigheder og har desværre været dårlig til at følge op på sit overslag fra 2012, få det korrigeret og meddelt videre til klienten, siger Lars Sandager til DR.

Lars Sandager oplyser yderligere at Benjamin Vestergaard er blevet løbende faktureret, hvorfor han må have vidst at den samlede faktura løb op.

-Med hensyn til den konkrete sag har klienten på anden vis end nyt overslag fået løbende oplysninger om arbejdets omfang, og at salæret oversteg det oprindeligt skønnede, der var 15-20 timers arbejde. Der er løbende a conto faktureret fra sagens begyndelse i 2012, ikke mindst i august 2015, hvor klienten får yderligere godt 1,2 millioner kroner i erstatning. På det tidspunkt var der faktureret svarende til ca. 55 timer. Klienten har derfor vidst, at det tidsestimat der lå tilbage fra 2012 ikke holdt, og der var heller ikke nogen indsigelser fra klienten i forhold til afregningen på dette tidspunkt, skriver Lars Sandager – og tilføjer, at hans klient har udtryk tilfredshed med det udførte arbejde.

Arbejdet fortsætter frem til 2016, hvor der ifølge Lars Sandager sker yderligere en mindre afregning, så der i alt afregnet svarende til ca. 60 timer gennem den fire år lange sag, skriver Lars Sandager til DR. Lars Sandager har tilbudt Benjamin Vestergaard et forlig i form af en økonomisk kompensation. Men det har Benjamin Vestergaard afvist og altså i stedet indklaget advokatkontoret til Advokatnævnet, der endnu ikke har taget stilling til sagen.

Er sket før

Det er ikke første gang en advokat fra Sandager Advokater oplever at blive indklaget for Advokatnævnet. DR har tidligere omtalt sagen om den PTSD-skadede krigsveteran Jesper René Christensen. Han fik medhold i at han havde betalt alt for meget i salær og at der i advokatfirmaet var anvendt en ulovlig procent afregning i forbindelse med beregning af advokatens salær.

Medlem af Advokatrådet Martin Lavesen oplyser, at man i rådet har fokus på den seneste medieomtale af advokater der har opkrævet for høje salærer og indgået ulovlige honoraraftaler med deres klienter. Sagen har for nylig været på dagsordenen i Advokatrådet.

Advokatrådets tilsynsmyndighed har som målsætning årligt at besøge 10 procent af landets advokater og advokatkontorer for at kontrollere at de følger de advokatetiske spilleregler.

Rettet: Artiklen er blevet opdateret med en ny overskrift den 6. oktober, da den tidligere overskrift var misvisende. Ydermere er artiklen blevet tilført flere oplysninger og svar fra advokat Lars Sandager den 7. oktober.

Facebook
Twitter