Hård kritik af Rigspolitiet: Ansatte i smitteopsporing blev stuvet sammen i for små rum uden ventilation

Ansatte i Jonstruplejren sad for tæt i små lokaler, lyder Arbejdstilsynets kritik.

Medarbejdere var stuvet sammen på for lidt plads, med mangelfuld udluftning og uden faste arbejdsstationer. Billedet er et arkivfoto. (Foto: Martin Sylvest © Scanpix)

Forholdene for medarbejderne i Jonstruplejren i Ballerup, der arbejder med at opspore coronasmittede danskere, har været så kritisable, at Arbejdstilsynet har været nødt til at gribe ind.

Det er sket, efter 59 medarbejdere i december blev smittet med coronavirus.

Rigspolitiet, som har ansvaret for smitteopsporingsenheden i Jonstruplejren, er blevet pålagt straks at rette op på en række forhold for at beskytte medarbejderne mod smitte.

Det viser en aktindsigt, som DR Nyheder har fået.

- Det er Arbejdstilsynets vurdering, at arbejdet med smitteopsporing i Jonstruplejren ikke var planlagt og tilrettelagt, så det kunne udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, står der i det såkaldte strakspåbud fra Arbejdstilsynet.

Fakta: Hvad er et strakspåbud?

  • Arbejdstilsynet er den myndighed, der kontrollerer, om der er ordentlige forhold på arbejdsmarkedet.

  • Hvis Arbejdstilsynet på et tilsynsbesøg opdager, at en virksomhed eller myndighed ikke overholder loven eller lever op til sine pligter, kan det udløse forskellige slags påbud, en bøde eller en politianmeldelse, hvis forseelsen er af særligt grov karakter.

  • I den konkrete sag har Arbejdstilsynet pålagt Rigspolitiet at handle straks, da påbuddet "omhandler risikoen for overførsel af et meget smittefarligt virus, som er i udbrud".

Fire medarbejdere sammen i små lokaler

Netmediet Altinget har tidligere beskrevet de kritisable forhold i Jonstruplejren, herunder at der har været daglige fællesmøder med så mange deltagere, at nogle måtte stå langs væggen.

Torsdag i forrige uge kom Arbejdstilsynet så på besøg og fandt blandt andet, at der i arbejdsrum på godt 12 kvadratmeter var stuvet fire medarbejdere sammen med under én meters afstand mellem sig.

Tilsynet fandt også, at rummene var dårligt ventilerede og uden regelmæssig udluftning, og at de ansatte ikke havde faste pladser eller arbejdede på faste hold.

Foto fra Jonstruplejren i Ballerup i marts 2020. (Foto: Martin Sylvest © Scanpix)

For lidt afstand

Det er eksterne vikarer, som sammen med medarbejdere fra politiet, Styrelsen for Patientsikkerhed, Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen arbejder med smitteopsporing i Jonstruplejren.

De arbejder i op til otte timer ad gangen i dag- eller aftenvagter, og der er ifølge Arbejdstilsynet op til 150 medarbejdere på arbejde per vagt.

Medarbejderne besvarer blandt andet opkald fra personer, der har været i nær kontakt med coronasmittede, og rådgiver dem om test og selvisolation.

I strakspåbuddet påtaler Arbejdstilsynet, at medarbejdere i større arbejdsrum sad over for hinanden med mindre end to meters afstand mellem sig.

- De ansattes arbejde i de ovennævnte rum består i at tale i telefon. Ved tale dannes aerosoler indeholdende dråber, hvilket øger risikoen for dråbesmitte, når de ansatte sidder over for hinanden og taler i længere tid ad gangen, står der i påbuddet.

Arbejdstilsynet talte under besøget med medarbejdere, der oplyste, at de havde fortalt vagtchefer i Jonstruplejren, at de var bekymrede over den manglende afstand.

- De ansatte oplyser, at de havde fået det svar, at afstandskravene ikke er gældende på denne arbejdsplads, og at det ikke er muligt at ændre, står der i påbuddet.

Rigspolitiet har rettet ind

Efter det store udbrud i december har der været enkelte andre smittetilfælde, oplyser Rigspolitiet i et skriftligt svar til DR Nyheder.

Af svaret fremgår også, at der efter Arbejdstilsynets besøg er foretaget en række ændringer.

Herunder skal der jævnligt luftes ud, og der er blevet indført afstandsmarkeringer og faste vagtrul for at sikre, at medarbejderne arbejder sammen med færre forskellige kolleger.

- Antallet af medarbejdere i de små rum er reduceret fra fire til to. Derudover er skrivebordene nu placeret, så medarbejderne sidder med ryggen mod hinanden og ansigtet vendt mod en væg, oplyser politiinspektør Ole Kristensen, der leder smitteopsporingsenheden.

Det er vikarbureauet Moment, der har hyret vikarer til smitteopsporingsenheden for Rigspolitiet. Vikarbureauets administrerende direktør, Morten Højberg, forventer, at tiltagene vil forhindre lignende situationer i fremtiden:

- Vi er naturligvis ærgerlige over situationen, men samtidig har vi også tiltro til, at vores samarbejdspartnere gør, hvad de kan, for at overholde de sundhedsfaglige anbefalinger.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk