Hård narkodom for at mildne Thailand

To danskere blev i dag idømt den hårdest tænkelige straf for narkosmugling - og det er de formentlig tilfredse med. Danskerne har nemlig i flere år siddet fængslet i Thailand under kummerlige forhold. Efter de hårde domme er de to danskere nu tættere på at vende hjem til Danmark.

To danske mænd og en dansk kvinde sidder i thailandske fængslermed langvarige straffe for narkosmugling, og de håber alle at kunneblive overført til danske fængsler.

I sidste uge gav retten i Hillerød en af danskerne enmaksimumstraf på 15 års fængsel og i dag fulgte retten ihenholdsvis Gladsaxe og København efter med lignendestrafudmålinger til Thomas Darbo og Beverly Ann Bland.

De tre har dermed gode chancer for snart at blive overført tilfængsler i Danmark.

De to danskere, der i dag fik de hårde domme, har i flere årsiddet fængslet under kummerlige forhold i Thailand og afsonerstraffe på 25 år og 40 år.

Kvinden Beverly Ann Bland blev i 1995 sammen med sin dengang22-årige datter idømt livstidsfængsel i Thailand.

Datteren er dog blevet løsladt, fordi hun er amerikanskstatsborger, og USA har for længst lavet en aftale om udlevering affanger. Men hendes kræftsyge mor er stadig indespærret iThailand.

I flere år har Danmark forhandlet med kongedømmet i Fjernøstenom en aftale om overførsel af dømte. Først sidste år faldt enaftale på plads, og derefter indledte Justitsministeriet endiplomatisk kamp for at få de to mænd og kvinden ud af dethailandske fængsler.

I alle tre tilfælde har advokat Thomas Rørdam som de dømtesforsvarer bedt om lovens strengeste straf. Han mener, at danskernevil være hjemme igen før jul.

Dommene skal nu oversættes og sendes til Thailand. Her skal enkomité så afgøre, om straffene er så hårde, at man vil overførefangerne til Danmark.