Hærchef får hurtig sommer-dom fra landsretten

Militær anklagemyndighed går efter længere fængselsstraf til generalmajor i ankesag.

Tidligere hærchef Hans-Christian Mathiesen kan forvente, at hans ankesag er afgjort ved Vestre Landsret inden sommeren er forbi. (Foto: søren bidstrup © Scanpix)

Generalmajor og forhenværende hærchef Hans-Christian Mathiesen får sin sag afgjort ved landsretten, inden sommeren er omme.

For tre uger siden blev hærchefen idømt 60 dages fængsel for embedsmisbrug og grov pligtforsømmelse ved Retten i Viborg.

Han ankede på stedet dommen til Vestre Landsret, der nu har afsat tre retsdage i august til sagen.

- Min klient er særdeles overrasket over, at ankesagen så hurtigt er berammet, men det er kun glædeligt, at det ikke skal trækkes yderligere i langdrag, siger advokat Torben Koch, der repræsenterer generalmajoren, der har anket sagen til frifindelse.

Skyldig i embedsmisbrug i byretten

Forsvarsadvokaten har tidligere kritiseret, at den militære anklagemyndighed Auditørkorpset lod Hans-Christian Mathiesen vente i godt et år, indtil anklageskriftet var færdigt.

Retten i Viborg fandt i maj den tidligere øverstkommanderende for den danske hær skyldig i flere forhold af embedsmisbrug og grov pligtforsømmelse.

Blandt andet ved at fremme sin samlevers militære karriere, så hun blev optaget på en eftertragtet uddannelse samt for at ringe til en underordnet og forsøge at påvirke ham til at ansætte samleveren som major.

Byretten fastsatte straffen til fængsel i 60 dage. De tre dommere var dog ikke enige om straffens længde.

- Jeg stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i tre måneder, udtaler en af dommerne i domsudskriften.

Militær anklager forlanger hårdere straf

Det er blandt andet medvirkende til, at den militære anklagemyndighed møder op i Landsretten til august med et krav om en hårdere straf til generalmajoren.

- Den militære anklagemyndighed har anket dommen med påstand om skærpelse af den udmålte sanktion. Og domfældelse i overensstemmelse med det anklageskrift, der var fremlagt i byretten, siger auditør Claus Risbjerg.

Hærchefens ankesag foregår ved Vestre Landsret i Viborg den 18.-19. august og med forventet dom den 24.august.

Det betyder samtidig, at Forsvarsministeriet kan sætte gang i næste kapitel af initiativer, der skal forhindre sager om magtmisbrug i fremtiden.

- Efter den endelige domsafsigelse i hærchef-sagen kan der iværksættes yderligere tiltag, stod der lørdag i en pressemeddelelse fra forsvarsminister Trine Bramsen (S).

Sagen kort

  • 24. oktober 2018 oplyste Forsvaret, at generalmajor og hærchef Hans-Christian Mathiesen var blevet midlertidigt fritaget for tjeneste.

  • Det skete, efter at mediet Olfi - som skriver om Forsvaret - havde talt med flere anonyme kilder, der beskyldte hærchefen for både nepotisme og magtmisbrug.

  • Anklagerne gik ifølge mediet på, at hærchefen blandt andet skulle have ændret på kriterierne for optagelse på to af Forsvarets mest eftertragtede uddannelser.

  • Han skulle have fjernet kravet om erfaring fra internationale missioner, så hans kæreste kunne blive optaget uden at have været udsendt.

  • Ifølge Olfis kilder rykkede hærchefen sin kæreste op på listen til optagelse på Master i Militære Studier i 2014, så hun på trods af manglende kvalifikationer blev optaget blandt de 13 officerer ud af 97 ansøgere fra hæren.

  • Over for netmediet Olfi afviste forsvarschef Bjørn Bisserup, at sagen skulle undersøges nærmere. Forsvarsministeriets Auditørkorps var dog af en anden holdning.

  • I slutningen af oktober 2018 indledtes en forundersøgelse. I januar 2019 blev der rejst sigtelse.

  • Den 19. maj 2020 blev Hans-Christian Mathiesen idømt 60 dages ubetinget fængsel. Dommen blev anket på stedet.

  • Ankesagen er berammet ved Vestre Landsret i Viborg 18.-19. og 24. august.

Facebook
Twitter