Hærchefen kaldte whistleblowerordning for 'stikkerlinje': 'Det er sindssygt uheldigt, at det er mig, der siger det'

Hærchef Gunner Arpe Nielsen kan ikke forklare, hvordan han kom til at bruge ordet 'stikkerlinje'. Men han beklager dybt.

Hærchef Gunner Arpe Nielsen siger undskyld. (Foto: Troels Esmarch)

Anders Kærgaard troede ikke sine egne ører, da han søndag hørte chefen for Hæren udtale sig om Forsvarets whistleblowerordning.

I 21 Søndag kunne han høre den nuværende hærchef, generalmajor Gunner Arpe Nielsen, omtale Forsvarets ordning som en "stikkerlinje".

- Det er helt almindelig kendt i Forsvaret, at hvis man har nogle ting, man er i tvivl om, så kan man altid gå til sin foresatte chef. Så er der tillidsmandssystemet, man har socialrådgivere, man har stikkerlinje, man har kammerathjælp, sagde hærchefen, da DR i 21 Søndag bragte en historie om brug af euforiserende stoffer blandt soldater.

Når Anders Kærgaard spidsede ører, er det fordi, han selv er whistleblower.

Og det er, ifølge den tidligere efterretningsofficer, meget skærpende, at det er et medlem af Forsvarets absolutte top, der tager ordet "stikker" i brug.

- Når hærchefen siger ”hop”, så hopper Hæren. Og når hærchefen siger ”stikkerlinje”, så er det en stikkerlinje, siger Anders Kærgaard.

For næsten 10 år siden stod han selv frem med videobeviser, der ifølge ham viste, at danske soldater så passivt til, mens irakiske civile blev mishandlet af irakiske sikkerhedsstyrker.

I dag har Anders Kærgaard forladt Forsvaret og er aktiv i en NGO, der arbejder for at sikre whistlebloweres rettigheder.

- Jeg kan ikke forestille mig, at nogen overhovedet har lyst til at blive associeret med en "stikkerlinje" i Forsvaret. Jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen som helst, der tør bruge en sådan ordning – af frygt for at komme til at fremstå som en stikker internt i systemet, siger Anders Kærgaard.

Her er klippet, hvor hærchefen kalder whistleblowerordningen for "stikkerlinje"

Foto: Troels Timann Esmarch

Hovedpersonen selv, hærchef Gunner Arpe Nielsen, er ked af det og kalder ordvalget en "fortalelse".

Hvorfor brugte du den formulering?

- Det ville jeg ønske, at jeg selv kunne give en forklaring på. Det har jeg ingen idé om. Det er ikke et ord, jeg bruger. Det er ikke et ord, jeg hører omtalt. Og jeg kan simpelthen ikke forklare, hvor det kommer fra, siger han til DR.

Hærchefen er sit eget ansvar bevidst, lyder det.

- Jeg giver ret i, at det er sindssygt uheldigt, at det er mig, der siger det. Og det kan jeg jo ikke gøre noget ved nu. Jeg kan kun beklage, at jeg har sagt det, siger Gunner Arpe Nielsen.

Fagforening frygter færre henvendelser

Tom Block er formand for Hærens Korporal- og Konstabelforening (HKKF), der er fagforening for konstabler, korporaler og værnepligtige i Hæren.

Han er helt enig med Gunner Arpe Nielsen i, at ordet aldrig burde have forladt den højtstående chefs mund.

- Jeg synes selvfølgelig, at det er rigtig uheldigt, at en fra ledelsen går ud og omtaler linjen som det. For det er det jo på ingen måde, siger Tom Block.

Formanden har fra flere sider hørt om soldater, der går med ting, som de ikke tør at fortælle om.

Og Tom Block mener, at Gunner Arpe Nielsen med sit ordvalg kan bidrage til at kriminalisere whistleblowere endnu mere end de sager, deres informationer eventuelt måtte resultere i.

- Det kan jo være med til at lægge en dæmper på, hvad folk tør at komme med af oplysninger. Og det synes jeg er rigtig uheldigt. Vi er en del af et demokratisk samfund, og i det demokratiske samfund har vi alle lov til at ytre os med de ting, vi nu engang måtte have, lyder det.

Hærchefen har været ude at sige, at han undskylder at have brugt det ord, og at det på ingen måde er en stikkerlinje. Er det ikke fint nok for dig?

- Jeg vil da håbe på, at der kommer noget intern kommunikation omkring det også, for når først ordet er ude, så skal man også gøre sig umage for at få det manet til jorden, siger Tom Block.

Organisation: ’Man har lang vej igen’

Jesper Olsen er formand i organisationen Transparency International Danmark, der kæmper for åbenhed og gennemsigtighed.

- Hans udtalelse viser jo i virkeligheden bare, at man har lang vej igen, siger han.

Det er militærsociolog Henning Sørensen fra Institut for Sociologisk Forskning helt enig med ham i.

- Det viser mig jo noget om, at man ikke tager hele den whistleblowerordning alvorligt, siger militærsociologen.

Henning Sørensen vurderer, at Gunner Arpe Nielsen brugte det ord, der lå først for i talerækkefølgen.

- Det er den umiddelbare reaktion. Sociologisk set, når man stiller folk sådan nogle spørgsmål, så bruger de de umiddelbare ord, der er.

Og noget kunne da også tyde på, at det faktisk er sådan, whistleblowerordningen bliver omtalt i nogle kredse. I hvert ifølge Jesper Olsen fra Transparency International Danmark.

- Jeg har også set udtalelser, hvor folk i Forsvaret siger ”come on, sådan har vi jo altid omtalt det” – men sprog har en kæmpe betydning, og hvis man vedligeholder skyttegravsjargonen, får vi aldrig whistleblowerordningen i Forsvaret til at virke, siger Jesper Olsen.

- Ordet 'stikkerlinje' siger mig, at man er en tarvelig kammerat, hvis man bruger den, og derfor skal man ikke bruge den, siger militærsociolog Henning Sørensen (Foto: Martin Kobylarz © (C) DR Nyheder)

Han mener ikke, at Gunner Arpe Nielsens undskyldning er nok.

- Nej, for det er jo nemt at sige det rigtige, når det ikke har konsekvenser.

Ifølge Jesper Olsen skal Gunner Arpe Nielsen nu sætte alt ind på at bevise, at det faktisk var en fejl, han lavede.

- Han skal sammen med sine officerskollegaer omfavne og omtale den her whistleblowerordning positivt. Han skal håndhæve den rigtigt og sørge for, at der kommer så meget tillid til den, at antallet af indberetninger stiger, siger han.

Og både Jesper Olsen og militærsociolog Henning Sørensen er enige om, at "stikker" er et rigtig grimt ord.

- Det er helt vildt slemt, siger Jesper Olsen.

- ”Stikker” betyder, at du ikke er en god kammerat. I ”stikker” ligger der en social afstandtagen til en nærtstående kollega, et medmenneske eller noget andet, siger militærsociolog Henning Sørensen.

Anders Kærgaard har selv råbt op som whistleblower i Forsvaret, og han var rystet, da han hørte generalmajoren omtale ordningen som en 'stikkerlinje'. (Foto: (privatfoto))

Whistlebloweren Anders Kærgaard mener, at Forsvaret har et kæmpe arbejde foran sig med at reetablere tilliden til whistleblowerordningen.

Hærchefen har jo beklaget udtalelsen dybt, og han siger jo også, at ordningen på ingen måde er en stikkerlinje. Er der grund til at køre mere rundt i det?

- Ja, der er da alt mulig grund til at køre mere rundt i det. Vi har en situation, hvor hærchefen går ud og benævner whistleblowerordningen som en stikkerordning. Så kan det godt være, at han går ud og beklager efterfølgende. Men hvis man har en oprigtig interesse i at få whistleblowerordningen til at fungere, hvordan kan man så komme til at kalde det for en stikkerordning?

Hærchef vil handle nu

Gunner Arpe Nielsen er enig i, at "stikker" er et ubetinget negativt udtryk, og han mener ikke, at ordvalget viser forsvarsledelsens generelle holdning til ordningen.

Alle de kilder, vi har talt med, vurderer, at ingen vil associeres med en stikkerlinje. De tror ikke, at så mange tør bruge den nu. Er du enig i, at det kan være den effekt, det har?

- Jeg er enig i, at det er rigtig, rigtig uheldigt, at jeg bruger det udtryk. Og det giver jo mig en ekstra opgave med at få den her ordning i det rigtige lys: Nemlig at det er en vigtig ordning, som er med til at afdække nogle af de sider, som måske er mindre heldige i vores organisation.

Og hærchefen vil råde bod på sit ordvalg.

- Jeg må gå frem og sige, at det her er ikke et udtryk for, at whistleblowerordningen er dårlig, siger Gunner Arpe Nielsen og fortæller, at han vil tage den kommunikation internt, som der er behov for, for at rette op på tilliden.