Har du overvejet tegnsprog eller robotteknologi? Her er der stadig ledige studiepladser

I år er der mere end 14.000 ledige pladser.

Grafik: Henrika Hermann Hansen og Morten Fogde Christensen

Måske kom du ligesom mere end 20.000 andre ansøgere ikke ind på et studie i dag.

Men det skal ikke nødvendigvis betyde, at du ikke snart kan starte på en videregående uddannelse.

Skibsfører-, laborant- og sygeplejerskeuddannelsen er bare nogle af de studier, som du stadig kan søge ind på.

Faktisk er der i alt 14.508 ledige pladser på mere end 400 forskellige uddannelsesudbud.

Hvis du vil have en ledig studieplads, skal du naturligvis stadig opfylde adgangskravene til den enkelte uddannelse.

Du kan orientere dig og finde links og vejledning på uddannelsesguiden.dk.

Her er en liste over de uddannelser, der har ledige studiepladser:

1

Københavns Universitet

Datalogi

Miljø- og fødevareøkonomi

Naturressourcer

Geografi og geoinformatik

Geologi-geoscience

Nanoscience

Grønlandske og arktiske studier

Indianske sprog og kulturer

Italiensk sprog og kultur

Moderne Indien og Sydasienstudier

Mellemøstens sprog og samfund

Musikvidenskab

Spansk sprog og kultur

Tysk sprog og kultur

Informationsstudier

2

Danmarks Tekniske Universitet

Teknisk videnskab - Vand, bioressourcer og miljømanagement

Teknisk videnskab - Strategisk analyse og systemdesign

Diplomingeniør, elektroteknologi

Diplomingeniør, fiskeriteknologi

Diplomingeniør, fødevaresikkerhed og -kvalitet

Diplomingeniør, mobilitet, transport og logistik

Diplomingeniør elektrisk energiteknologi

3

Roskilde Universitet

Naturvidenskabelig bacheloruddannelse

Naturvidenskabelig international bacheloruddannelse

Samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse

Humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse

4

Syddansk Universitet

Datalogi

Farmaci

Idræt og sundhed

Matematik og anvendt matematik

Fysik

Biokemi og molekylær biologi

Kemi

Folkesundhedsvidenskab

Dansk

Engelsk

Amerikanske Studier

Filosofi

Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog

Religionsstudier

Tysk

International virksomhedskommunikation i 2 fremmedsprog

International virksomhedskommunikation i engelsk

International virksomhedskommunikation i tysk

Samfundsfag

Økonomi

Market and Management Anthropology

Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (negot) (SDU - Odense)

Diplomingeniør, bygningsteknik

Diplomingeniør, elektronik

Bachelor of Engineering in Global Management and Manufacturing

Diplomingeniør, kemi- og bioteknologi

Diplomingeniør, softwareteknologi

Diplomingeniør, integreret design

Diplomingeniør, maskinteknik

Diplomingeniør, produktion (produktionsteknik)

Diplomingeniør, elektrisk energiteknologi

Diplomingeniør, robotteknologi

Teknisk videnskab - Sundheds- og velfærdsteknologi

Teknisk videnskab - Spiludvikling og læringsteknologi

Teknisk videnskab - Robotteknologi

Teknisk videnskab - Fysik og teknologi

Teknisk videnskab - Kemi og bioteknologi

Teknisk videnskab - Maskinteknik

Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Product Development and Innovation)

Teknisk videnskab - Software Engineering

Teknisk videnskab - Energiteknologi

Teknisk videnskab - Bygningsteknik

Bibliotekskundskab og videnskommunikation

Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign

Designkultur og økonomi

International virksomhedskommunikation i engelsk

Erhvervsøkonomi, HA

Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Engineering, Innovation and Business)

Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Mechatronics)

Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Mechanical Engineering)

Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Electronics)

Bachelor of Engineering in Electronics

Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering

Bachelor of Engineering in Mechatronics

Economics and Business Administration

International erhvervsøkonomi med fremmedsprog

European Studies

Erhvervsøkonomi, HA

Sociologi og kulturanalyse

International virksomhedskommunikation i engelsk

Professionsbachelor, fremmedsprog og digital markedskommunikation

5

Aarhus Universitet

Teknisk videnskab - Kemiteknologi

Teknisk videnskab - Elektroteknologi

Kemi

Teknisk videnskab - Computerteknologi

Teknisk videnskab - Byggeri

Teknisk videnskab - Mekanik

Nanoscience

It-produktudvikling

Agrobiologi

Arabisk- og islamstudier

Brasilianske studier

Fransk sprog, litteratur og kultur

Indien- og sydasienstudier

Ruslandstudier

Tysk sprog, litteratur og kultur

International virksomhedskommunikation i fransk

International virksomhedskommunikation i spansk

International virksomhedskommunikation i tysk

Diplomingeniør, bioteknologi

Diplomingeniør, bygning

Diplomingeniør, bygningsdesign

Diplomingeniør, elektronik

Diplomingeniør, softwareteknolog

Diplomingeniør, maskinteknik

Diplomingeniør, elektrisk energiteknologi

Diplomingeniør, kemi (kemiteknik)

Diplomingeniør, kemi og fødevareteknologi

Erhvervsøkonomi, HA

Economics and Business Administration

Diplomingeniør, elektronik, Herning

Diplomingeniør, forretningsudvikling (Business Development), BDE

Diplomingeniør, maskinteknik, Herning

Bachelor of Engineering in Global Management and Manufacturing

Diplomingeniør, elektrisk energiteknologi

6

Aalborg Universitet

Teknisk videnskab - Byggeri og anlæg

Teknisk videnskab - Ingeniørvidenskab

Teknisk videnskab - Computerteknologi

Teknisk videnskab - Elektronik og it

Teknisk videnskab - Globale forretningssystemer

Teknisk videnskab - Mekanik og produktion

Teknisk videnskab - Miljøvidenskab

Teknisk videnskab - Kemiteknologi

Teknisk videnskab - Nanoteknologi

Teknisk videnskab - By-, energi- og miljøplanlægning

Teknisk videnskab - Robotteknologi

Teknisk videnskab - Software

Teknisk videnskab - Sundhedsteknologi

Teknisk videnskab - Cyber- og computerteknologi

Teknisk videnskab - Energi

Landinspektørvidenskab

Landinspektørvidenskab

Teknoantropologi

Diplomingeniør, globale forretningssystemer

Diplomingeniør, kemi- og bioteknologi

Diplomingeniør, byggeri og anlæg

Diplomingeniør, bæredygtig energiteknik

Diplomingeniør, elektronik

Diplomingeniør, maskinteknik

Datalogi

Fysik

Datavidenskab

Geografi

Kemi

Matematik

Teknisk videnskab (civilingeniør) Matematik-teknologi

Matematik-økonomi

Medialogi

Idræt

Teknisk videnskab (civilingeniør) Produkt- og designpsykologi

Informationsteknologi

Interaktionsdesign

Anvendt filosofi

Dansk

Musik

Musikterapi

Kunst og teknologi

Sprog og internationale studier, engelsk

Spansk sprog og internationale studier

Politik og Administration

Samfundsfag

Organisatorisk læring

Innovation og digitalisering

Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Applied Industrial Electronics)

Teknisk videnskab - Energi

Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Chemical Engineering and Biotechnology)

Diplomingeniør, kemi- og bioteknologi

Diplomingeniør, byggeri og anlæg

Diplomingeniør, maskinteknik

7

Københavns Professionshøjskole

Ernæring og sundhed

Folkeskolelærer

Kristendom, kultur og kommunikation

Pædagog

Sygeplejerske

Dansk tegnsprog og tolkning

Laborant

8

Professionshøjskolen Absalon

Leisure Management

Folkeskolelærer

Diplomingeniør, bioteknologi

Bachelor of Engineering in Biotechnology

Diplomingeniør, maskinteknologi

Offentlig administration

Pædagog

Sygeplejerske

9

Professionshøjskolen UC Syddanmark

Ergoterapeut

Ernæring og sundhed

Folkeskolelærer

Offentlig administration

Pædagog

Skat

Socialrådgiver

Sygeplejerske

Laborant

10

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Bygningskonstruktør

Folkeskolelærer

Offentlig administration

Pædagog

Økonomi og It

Automationsteknolog

Autoteknolog,

Datamatiker

Byggekoordinator

Energiteknolog

Financial controller

Handelsøkonom

Installatør, stærkstrøm

Installatør, VVS

Jordbrugsteknolog

Markedsføringsøkonom

Multimediedesigner

Procesteknolog (ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi)

Produktionsteknolog

Serviceøkonom

AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management

Logistikøkonom

AP Graduate in Logistic Management

11

Professionshøjskolen VIA Univercity College

Bygningskonstruktør

Bachelor of Architectural Technology and Construction Management

Ergoterapeut

Procesøkonomi og værdikædeledelse

Folkeskolelærer

Diplomingeniør, eksport og teknologi

Diplomingeniør, byggeri og anlæg

Bachelor of Engineering in Global Business Engineering

Diplomingeniør, softwareteknologi

Bachelor of Engineering in Software Technology

Diplomingeniør, maskinteknologi

Diplomingeniør, produktion (produktionsteknik)

Bachelor of Engineering in Civil Engineering

Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering

Diplomingeniør, Klima og forsyningsteknik

Bachelor of Engineering in Climate and Supply Engineering

Kristendom, kultur og kommunikation

Offentlig administration

Pædagog

Skat

Socialrådgiver

Sygeplejerske

Tekstildesign, -håndværk og formidling

Designteknolog

AP Graduate in Design, Technology and Business

Markedsføringsøkonom

Produktionsteknolog

12

Professionshøjskolen Univercity College Nordjylland

Eksport og teknologi

Folkeskolelærer

Offentlig administration

Sygeplejerske

Automationsteknolog

Datamatiker

Energiteknolog

Finansøkonom

Financial controller

Installatør, stærkstrøm

Installatør, VVS

Markedsføringsøkonom

Produktionsteknolog

Serviceøkonom

AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management

13

Den Frie Lærerskole

Lærer til de frie skoler

14

Maskinmesterskolen København

Maskinmester

15

Svendborg International Maritime Academy

Maskinmester

Skibsofficer

Skibsfører

16

Fredericia Maskinmesterskole

Maskinmester

17

Aarhus Maskinmesterskole

Maskinmester

18

Martec

Maskinmester

Skibsfører

19

Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Financial controller

Miljøteknolog

Markedsføringsøkonom

Serviceøkonom

Logistikøkonom

20

Københavns Erhvervsakademi (KEA)

Automationsteknolog

Energiteknolog

Installatør, stærkstrøm

Installatør, VVS

Produktionsteknolog

AP Graduate in Production Technology

21

Zealand - Sjællands Erhvervsakademi

Bygningskonstruktør

Autoteknolog

Handelsøkonom

Installatør, VVS

Installatør, stærkstrøm

Jordbrugsteknolog

Laborant

Markedsføringsøkonom

AP Graduate in Marketing Management

Markedsføringsøkonom

Multimediedesigner

Procesteknolog (ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi)

Produktionsteknolog

Serviceøkonom

AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management

Serviceøkonom

Logistikøkonom

22

Erhvervsakademi Kolding

Professionsbachelor, finans

Professionsbachelor, it-arkitektur

Entreprenørskab og design

Finansøkonom

Financial controller

Markedsføringsøkonom

Multimediedesigner

Produktionsteknolog

23

Erhvervsakademi Sydvest

Bygningskonstruktør

Byggekoordinator

Designteknolog

Driftsteknolog - Offshore

Finansøkonom

Markedsføringsøkonom

Produktionsteknolog

Serviceøkonom

24

Erhvervsakademi Midtvest

Finans

Byggekoordinator

Finansøkonom

Installatør, stærkstrøm

Installatør, VVS, Herning

Laborant

Markedsføringsøkonom

Multimediedesigner

Procesteknolog (ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi)

Produktionsteknolog

Serviceøkonom

25

Erhvervsakademi Aarhus

Professionsbachelor, fødevareteknologi og applikation

Automationsteknolog

Autoteknolog

Byggekoordinator

Jordbrugsteknolog

Miljøteknolog

Produktionsteknolog

26

Erhvervsakademi Dania

Professionsbachelor, optometri

Automationsteknolog

AP Graduate in Automotive Technology

Datamatiker

Energiteknolog

Finansøkonom

Handelsøkonom

Installatør, stærkstrøm

Markedsføringsøkonom

Multimediedesigner

Produktionsteknolog

Serviceøkonom

AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management

Logistikøkonom