Har du styr på de nye regler om børnepenge? Se, om du står til at skulle dele dem

Når børnepengene skal udbetales næste gang, bliver det ud fra et sæt helt nye regler.

De første delte børnepenge bliver udbetalt til forældre den 20. januar. (© DR Nyheder)

Fra i dag træder nye regler om børnepenge i kraft - den såkaldte børne- og ungeydelse.

Det betyder, at forældre som hovedregel automatisk vil få overført halvdelen af beløbet hver, hvis de har et barn under 18 år og er fælles om forældremyndigheden.

Men som skrevet, er det kun en hovedregel.

For er man som forældre flyttet fra hinanden før den 19. oktober 2021, vil de nye regler om at dele børne- og ungeydelsen ikke gælde, og hele beløbet vil derfor stadig blive udbetalt til den forælder, der fik den sidste udbetaling i 2021.

Flytter man derimod fra hinanden efter den 19. oktober 2021, vil hver forælder med de nye regler automatisk få halvdelen af børnepengene - husk der dog er flere måder, hvorpå den ene forælder alligevel kan få alle pengene.

Hvordan reglerne får betydning for dig og de børnepenge, du modtager, kan du finde svar på herunder, hvor vi har udvalgt fem eksempler fra borger.dk.

1

Samboende forældre med to fælles børn

Grafik: Katrine Holst Nielsen (© DR Nyheder)

I det første eksempel er der en familie med to forældre, der bor sammen og har fælles forældremyndighed over deres to børn.

Efter årsskiftet vil forældrene hvert kvartal få udbetalt en halvdel hver af børnepengene.

Indtil nu er det kun den ene forælder, der har modtaget ydelsen, og i langt de fleste tilfælde har det været moderen.

De nye regler er lavet for at sikre ligestilling mellem kønnene.

2

Forældrepar med to fælles børn og et barn fra tidligere forhold

Grafik: Kathrine Holst Nielsen (Foto: © DR Nyheder)

I dette eksempel forestiller vi os en familie, hvor et forældrepar og tre børn bor sammen. Forældrene har fælles forældremyndighed over to af børnene, mens den ene forælder har det tredje barn fra et tidligere forhold.

Når børnepengene for de to fælles børn bliver udbetalt den 20. januar 2022, vil forældrene få udbetalt halvdelen hver.

Den forælder, der har det tredje barn, vil samtidig modtage alle børnepengene for det barn. Det skyldes, at forælderen ikke boede sammen med barnets anden forælder den 19. oktober 2021, og samtidig modtog forælderen den sidste udbetaling af ydelsen i december 2021.

3

Skilt forældrepar med 7/7-deleordning

Grafik: Katrine Holst Nielsen (© DR Nyheder)

En anden gængs familiekonstellation er to forældre, der bor hver for sig, men har fælles forældremyndighed over deres to børn. De bor på skift en uge hos den ene forælder og derefter en uge hos den anden - en såkaldt 7/7-ordning.

I det her eksempel er forældrene flyttet fra hinanden i 2017, hvilket betyder, at familien altså ikke går ind under den nye regel med, at børnepengene skal deles mellem forældrene.

Derfor vil den forælder, der modtog børnepengene før årsskiftet, også få dem udbetalt fremover.

Reglen om ikke at dele beløbet hos forældre, der gik fra hinanden før den 19. oktober i 2021, er lavet for ikke pludselig at fjerne en del af økonomien hos de skilte familier, der har indrettet sig økonomisk efter, at de får alle børnepengene.

Forældrene i eksemplet her kan dog vælge, at de vil dele pengene og få udbetalt halvdelen hver, hvis de kan blive enige om det.

4

Par, som er flyttet fra hinanden efter 19. oktober 2021

Grafik: Katrine Holst Nielsen (© DR Nyheder)

To forældre er flyttet fra hinanden 31. oktober 2021. De har to fælles børn, deler forældremyndigheden, og børnene bor skiftevis hos begge forældre - ni dage hos den ene og fem dage hos den anden.

Indtil nu er det kun den ene forælder, der har fået udbetalt børne- og ungeydelsen, men i 2022 vil de begge få en halvdel hver.

Med de nye regler vil der dog være undtagelser, som betyder, at den ene forælder alligevel godt kan få helt beløbet udbetalt. Det kan være, hvis man har aftalt med den anden forælder, at man skal modtage alle pengene, eller hvis man som forælder har barnet boende, hvad der svarer til minimum ni ud af 14 dage og kan sende dokumentation på samværsordningen.

I dette eksempel har den ene forælder barnet i ni ud af 14 dage, og derfor kan personen kræve alle børnepengene, hvis det ønskes.

5

Forældre, der ikke bor sammen, og hvor den ene har forældremyndighed

Grafik: Katrine Holst Nielsen (© DR Nyheder)

Vi et nået til det sidste eksempel, som drejer sig om to forældre, der ikke bor sammen, og hvor det kun er den ene forælder, der har forældremyndigheden over barnet. Derudover bor barnet også kun hos denne forælder.

Her vil personen med forældremyndigheden modtage alle børnepengene fra 2022 - ligesom det var tilfældet før nytår.