Har du været smittet med corona? Ganske få bliver ramt af alvorlige senfølger

De fleste coronasmittede oplever milde symptomer, og langt de fleste bliver hurtigt raske igen. Kun ganske få får alvorlige senfølger, viser dansk studie.

Mere end 250.000 danskere har været smittet med coronavirus, men under 15.000 har haft brug for indlæggelse som her på afdelingen for Covid-19 patienter på Bispebjerg Hospital i København. (Foto: © Olafur Steinar Gestsson, Scanpix)

Citaterne i bunden af artiklen med Jane Agergaard er tilføjet 16. august for at præcisere, at hun er uenig i undersøgelsens konklusion

En positiv coronatest kan godt betyde, at du bliver træt et stykke tid, får svært ved at huske eller får svært ved at lugte eller smage.

Men for langt de flestes vedkommende går det over igen, og en mild omgang coronasmitte betyder ikke alvorlige senfølger.

Det viser ny dansk registerforskning, der offentliggøres i det velansete videnskabelige tidsskrift The Lancet natten mellem mandag og tirsdag.

Hovedbudskabet i undersøgelsen er klar, siger Reimar W. Thomsen, overlæge på Aarhus Universitetshospital og medforfatter til studiet.

- Danskere, der får en mild omgang af coronasmitte og ikke bliver indlagt på hospitalet med corona, har en lav forekomst af alvorlige senfølger et halvt år efter smitten, siger Reimar W. Thomsen.

95 procent af de smittede er ikke indlagt

Indtil nu har mange studier undersøgt komplikationer efter coronasmitte fokuseret på patienter, der har været så syge, at de har været indlagt på hospitalet.

Men tæt på 95 procent af de smittede i Danmark har ikke haft behov for at blive indlagt.

Over 250.000 danskere har ifølge Statens Serum Institut været konstateret smittet med corona under hele epidemien, mens knap 15.000 danskere har været indlagt med corona og cirka 2500 døde.

Undersøgelsen handler om sammenhængen mellem mild corona-sygdom og mere alvorlige senfølger, og undersøgelsen fokuserer primært på senfølger, der er så alvorlige, at man er begyndt på receptpligtig medicin eller har haft kontakt til et hospital.

Ifølge Reimar W. Thomsen tyder andre studier på, at cirka 10 procent af de smittede får senfølger som træthed, koncentrationsbesvær eller får påvirket lugtesans i nogle uger.

Det danske studie konkluderer samstemmende lidt flere behandlinger, der relaterer sig til åndenød og migræne og de smittede indløser lidt flere recepter på bl.a. astmamedicin, og de coronasmittede havde i månederne efter smitten cirka 20 procent flere kontakter til praktiserende læger end ikke-smittede.

Men inden for et halvt år får næsten ingen alvorlige senfølger efter den milde omgang corona-sygdom.

- Konklusionen er, at mild corona sjældent giver alvorlige senfølger. Mange er bekymret for kroniske senfølger, hvis man blot har været smittet med corona, men der er intet, der tyder på, at det er særlig hyppigt. Langt de fleste med et mildt forløb får ingen eller få alvorlige senfølger. Det må være betryggende for især yngre mennesker, hvor smitten lige nu er stigende, siger Reimar W. Thomsen.

Han understreger, at studiet ikke kigger på de milde, generelle symptomer, men udelukkende på de mere alvorlige senfølger, som kræver, at man bliver indlagt eller får medicin.

I november oprettede Sundhedsstyrelsen i hver region senfølgeklinikker, der skal hjælpe patienter, der døjer med komplicerede senfølger.

Siden er patienterne strømmet til i sådan en grad, at de må vente i ugevis på hjælp.

- Sundhedsstyrelsen regner med, at covid-19 kan medføre forskellige længerevarende symptomer hos cirka 10 procent af de smittede i mere end en måned, men der er ingen præcise tal. Hvor mange det præcist er kræver store spørgeskemaundersøgelser, for vi kan ikke se alle symptomer i vore registre, og derfor er der nu sat flere store danske undersøgelser i gang, siger Reimar W. Thomsen.

Og på pressemødet mandag sagde sundhedsminister Magnus Heunicke (S) netop, at der nu bliver sat en stor, dansk undersøgelse i gang, der skal give et bedre overblik over konsekvenserne af de senfølger, som danskere får efter at have været smittet.

Statens Serum Institut vil sende et spørgeskema ud til alle, der har været testet positiv med corona siden efteråret.

- Det skal give os et klarere billede af senfølgerne. Hvem der bliver ramt, og hvilke konsekvenser har det, sagde Magnus Heunicke til pressemødet.

Han vil dog ikke forholde sig til, om undersøgelsen så kan bruges som argument mod restriktioner mod rejser eller festivaler, hvor mange er sammen og kan generere stor smitte med senfølger som en konsekvens.

- Vi kan ikke bruge studiet til at sige, at mild corona ikke betyder noget. Det kan sagtens betyde noget for livskvaliteten for de måske 10 procent af de smittede, der får generende senfølger som langvarig træthed eller lugtetab. Men det er ikke livstruende og alvorligt, og langt de fleste bliver aldeles friske igen. Så må man gøre op med sig selv, om man synes det er det værd at blive smittet og være blandt de 10 procent der får genererende symptomer.

Læge på Afdelingen for Infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital Jane Agergaard ser til dagligt virkeligheden hos de danskere, der bliver ramt af senfølger af corona. Og hun mener ikke, at man kan bruge studiet til at konkludere, at senfølger ikke giver alvorlige senfølger.

- Vi ser tidligere raske, yngre patienter som ikke var indlagt med COVID-19, der får langvarige problemer med muskelsvækkelse og påvirket kognition efter coronasmitte. En del af de patienter kan over et år efter smitten fortsat ikke gå på arbejde eller varetage daglige gøremål på grund af hurtig mental og fysisk træthed, siger Jane Agergaard.

- Derfor er det vigtigt, vi begrænser smitteudbredelsen til det tidspunkt, hvor alle er vaccineret.