Har man pligt til at forsørge en bolleven?

Herning Kommune har afgjort, at to venner, der bor sammen, er kærester. Selv kalder de sig bollevenner.

Hvornår er man venner, der bare har sex ind i mellem og hvornår er man par? Det mener Herning Kommune godt, at den kan vurdere.

- Det eneste vi har sammen, er fælles adresse, og så lidt sexliv. Et ganske almindeligt moderne forhold, hvor man prøver tingene af. Det kan da ikke være rigtigt, at vi pludselig skal forsørge hinanden.

Sådan siger Bo Lyngvig fra Søndre Felding til Orientering på P1, efter at han har fået forsørgerpligt over sin sambo.

Han er en af de cirka 12.000 danskere, der er blevet ramt af kontanthjælpsreformens forsørgerpligt for samlevende, efter den trådte i kraft den 1. januar i år.

Er nødt til at flytte igen

Hans sambo, Ewa Møller, er på kontanthjælp, og føler sig fra 1. juli nødsaget til at flytte med sine to børn ud af Bos hus for ikke at blive hans økonomiske ansvar.

- Bos pensionsopsparing skal gemmes til hans alderdom. Jeg ønsker ikke, at han bruger den på mig. Så vil jeg hellere flytte, siger hun til Orientering på P1.

De er begge enige om, at Ewa aldrig var flyttet ind hos Bo med sine børn, hvis de havde kendt til lovens konsekvenser for et år siden.

De flyttede ikke sammen, fordi deres forhold var ved at blive alvorligt, men fordi det var praktisk for dem begge. Ewa ville gerne bo tættere på sine børns far, og Bo havde svært ved at passe udgifterne til sin bolig alene.

Et ægteskabslignende forhold

Som led i den nye kontanthjælpslov kan kommunen pålægge gensidig forsørgelsespligt for samlevende, hvis kommunen skønner, at de har et forhold af ægteskabslignende karakter.

Det har Herning kommune vurderet i Bo og Ewas tilfælde, og dermed mister Ewa halvdelen af sin kontanthjælp fra 1. juli, hvis hun bliver boende hos Bo. I 2015 mister hun den fulde takst.

Men hverken Ewa eller Bo kan forstå, hvordan kommunen kan konkludere, at deres forhold er ægteskabslignende. De har intet økonomisk fællesskab, og kun til dels et socialt fællesskab. De har boet sammen i under et år, og Ewa har sågar en lejekontrakt.

- Det lyder ikke pænt at sige bolleven

I afgørelsen fra kommunen begrunder de beslutningen med, at Ewa har omtalt Bo som sin kæreste under et møde med sagsbehandleren.

Men Ewa forstår ikke, hvordan kommunen kan træffe en så indgribende beslutning, på så tyndt et grundlag:

- Det kommer jo an på, hvordan man definerer kærester. Det lyder ikke pænt at sige bollevenner, men det er jo i princippet, det vi er.

Individuelt skøn i stedet for juridisk binding

Formålet med gensidig forsørgerpligt for samlevende er en juridisk ligestilling mellem samboende par og ægtefæller - og skal med regeringspartiernes egne ord opdatere kontanthjælpslovgivningen til nutidens samlivsformer.

Men hvor ægteskab er en aktiv, juridisk binding mellem to personer, griber gensidig forsørgerpligt ind i eksisterende samlivsformer og vil i mange sager afgøres med et individuelt skøn på et uklart juridisk grundlag.

- Borgerne er utrolig dårligt stillet, fordi de har meget svært ved at gennemskue, hvad der ligger til grund for afgørelser, og det har kommuner sådan set også, siger lektor i jura Nina von Hielmcrone fra Aalborg Universitet.

Hun påpeger, at det er kritisk for borgernes retssikkerhed, når man med loven indfører et nyt, juridisk samlivsbegreb, uden klart at definere, hvad det indebærer.

Det handler ikke kun om økonomi

Ewa og Bo håber nu på, at Ewa får tilkendt fleksjob inden 1. juli, så hun kan blive boende hos Bo. Hun har diagnosen kronisk depression, og kan derfor ikke arbejde mere end 10 timer og ugen.

Men hun er nervøs for, hvad det vil gøre ved hendes helbred, hvis hun skal flytte og igennem en ustabil periode alene. For ikke at tale om, hvad det vil gøre ved hendes børn på 5 og 11 år.

- Det handler jo ikke kun om økonomi, men om de menneskelige omkostninger, som økonomi kan have, siger hun.

Bo frygter for at ende med et konkursbo, for han er allerede teknisk insolvent på grund af huset, og uden Ewas husleje, bliver det svært for ham at betale sine regninger.

Han overvejer at leje værelser ud til andre, men han vil i så fald finde en lejer, som ikke er på kontanthjælp - for han er bange for pludselig at blive pålagt en ny forsørgerpligt.

Hør hele indslaget fra Orientering her

Facebook
Twitter