Havene omkring København kan stige 1,6 meter i dette århundrede

Global opvarmning betyder, at havene omkring os vil stige mere end forventet, viser beregninger fra Niels Bohr Instituttet.

Global opvarmning betyder højere vandstand i farvandene omkring København, og det kan give risiko for oversvømmelser. (Foto: © Nicolai Styrishave, DR)

Nye beregninger af forskere fra bl.a. Niels Bohr Instituttet viser, at havniveauet i Nordeuropa kan stige mere end hidtil antaget.

Der har tidligere været nye beregninger fremme for hele verden, men nu har forskerne set på København, England og Holland.

Det viser sig, at der er en betydelig risiko for, at havene omkring Skandinavien, England, Holland og Nordtyskland vil stige med op til omkring halvanden meter i dette århundrede.

En betydelig trussel

Resultaterne fra Niels Bohr Instituttet er publiceret i et særnummer af det videnskabelige tidsskrift, Climate Research.

Havstigninger er en betydelig trussel for verdens kystområder, men truslen er ikke lige stor overalt på kloden. Det afhænger blandt andet af landhævninger.

København er ikke så udsat. Her estimeres det, at havet højst sandsynlig vil stige med 0,68 meter, men at der er risiko for stigninger op til 1,6 meter.

Derimod viser beregningerne, at der er en reel risiko for, at det, som er blevet betragtet som høje scenarier i Holland og England vil blive overskredet.

- For London er beregningen, at havniveauet med stor sandsynlighed vil stige med 0,8 meter. I England har man betragtet en havstigning på mere end 0,9 meter i dette århundrede som meget usandsynlig, men vores nye beregningen viser, at der er 27 procent risiko for, at denne grænse overskrides, og at vi ikke kan udelukke havstigninger på op 1,75 meter, fortæller Aslak Grinsted, adjunkt ved Center for Is og Klima.

For Holland siger beregningen, at havstigningen med stor sandsynlighed vil være på 0,83 meter, men at der er 26 procent risiko for stigninger, der overgår det eksisterende high-end scenarie på 1,05 meter, og at havstigninger på helt op til 1,80 meter ikke kan udelukkes.

/DR Nyheder/