Havne: Terrorsikring spild af penge

Ifølge PET kan terrorister slå til mod danske havne, så der bruges i øjeblikket millioner af kroner på at sikre havnene. - Spild af penge, siger flere havnefogeder, som Radioavisen har talt med.

1. juli skal de danske havne have sikret sig mod terror, hvis devil være åbne for international skibstrafik. Det har deninternationale søfartsorganisation, IMO, bestemt.

40 procentaf havnene etablerer terrorsikringen for at kunne konkurrere om atmodtage internationale skibe og ikke som led iterrorbekæmpelse.

Igennemsnit bruger hver havn 900.000 kroner på terrorsikringen. Dekommende år regner de med at bruge næsten 400.000 kr. om året på atholde sikringen ved lige.

80 procentaf havnene finder et terrorangreb mod dem enten ”usandsynligt”eller ”meget usandsynligt”.Terrorsikring

Terrorsikringen koster havnene over 100 millioner kroner, og deter spild af penge, siger havnefogederne ifølge en rundspørge, somRadioavisen har foretaget.

56 af 103 havnefogeder har deltaget i rundspørgen. 66 procentsiger, at terrorsikringen er irrelevant og hele 85 procent mener,at et terrorangreb mod havnen er usandsynligt. Alligevel bliver denødt til at følge reglerne.

Havnene er lette at komme til

Politiets Efterretningstjeneste (PET) står for den aktuelletrusselsvurdering for havnene, og her er konklusionen, at de danskehavne er mulige mål for terrorister.

- Danske havne må betragtes som potentielle mål forterrorangreb. Blandt andet fordi de er let tilgængelige forpersoner og søfartøjer, siger vicepolitimester Erik TerpJensen.

Vejledning fra PETPET’svejledning til de danske havne kan læses her (pdf) Terrorsikring

Han erkender også, at der ikke er tale om nogen stortrussel.

- Risikoen for terrorhandlinger i Danmark har altid væretrelativt lav. Det er den stadig, fordi vi ikke i PET har kendskabtil planer om terrorangreb mod havnene eller den skibsfart derbesejler havnene", siger Erik Terp Jensen.

PET: Terrorister har udvidet deres mål

PET frygter alligevel et terrorangreb i havnene, blandt andet forditerrorister i april slog til mod togtrafikken i Spanien. Megettyder derfor på, at terroristerne har udvidet deres mål.

Terrorsikringen af havnene vil først og fremmest blivegennemført i form af afspærringer, videoovervågning og flerevagter. Sikringen vil ofte kun være i kraft, når der ankommerinternationale skibe.

Se hvordan havnefogederne svarede, da de blev spurgt om, hvorrelevant det er at terrorsikre deres havn:

© DR

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk