Havørne, tårnfalke og hunde: Nervegift har forgiftet dyr siden 2010

En række sjældne rovfugle og hunde har alle været ofre for livsfarlig nervegift, der er lagt ud i naturen.

Siden 2010 er en lang række rovfugle blevet fundet døde efter at være blevet forgiftet med nervegiften carbofouran. (Foto: Wolfgang Rattay © Scanpix)

Ukendte gerningsmænd har inficeret fisk med den farlige nervegift carbofuran i naturområdet Store Vildmose nær Brønderslev.

Fødevarestyrelsen har derfor valgt at forbyde jagt og fiskeri i området, da man kan risikere at få en alvorlig forgiftning, hvis man spiser forgiftede ænder eller fisk.

Det er dog langt fra første gang, at nervegiften carboufuran bliver spredt i den danske natur.

Siden 2010 har Dansk Ornitologisk Forening konstateret en lang række forskellige tilfælde, hvor rovfugle er blevet forgiftet af den farlige nervegift. Også to hunde er blevet forgiftet efter at have spist kød forurenet med giften, hvoraf den ene er død.

Veterinærsinstituttet på Danmarks Tekniske Universitet undersøger dødfundne fugle, som er blevet indsendt til dem. Her viser en optælling, at der er tale om 21 døde fugle, der alle er blevet forgiftet med carbofuran.

- Der er nogen, der åbenbart ser sig gale på nogle dyr, siger Knud Flensted, biolog i Dansk Ornitologisk Forening.

Forgiftningerne har fundet sted i hele landet, og ifølge Knud Flensted er der ikke et entydigt mønster i, hvor giften spredes.

Carbofuran blev tidligere brugt af landbruget i flydende form til eksempelvis bekæmpelse af skadedyr i roer. Men der er næppe tale om gift fra gamle lagre, mener Knud Flensted.

- Det, vi ser, er større mængder lagt ud for at slå dyr ihjel. Dyr, der har indtaget giften, dør meget hurtigt. Ofte finder vi de døde fugle lige der, hvor giften ligger spredt, siger Knud Flensted.

Tårnfalkefamilie udslettet

Det seneste registrerede tilfælde hos Dansk Ornitologisk Forening er i september 2016 ved Smørum, hvor en havørn blev forgiftet af stoffet og døde. Og den er langt fra den eneste fugleart, der har måtte bukke under efter forgiftning med carbofuran.

Siden 2010 er mindst 11 andre rovfugle udover tårnfalkefamilien blevet fundet døde efter at være blevet forgiftet, viser en optælling fra Dansk Ornitologisk Forening.

Carbofuran-forgiftninger har ramt den totaltfredede havørn særligt hårdt. Alene på Fyn og Langeland er seks af de totaltfredede fugle døde af forgiftninger de senere år.

Giften er ifølge Knud Flensted typisk lagt ud for at slå nogle enkelte rovdyr ihjel, men den ender typisk med at ramme flere dyr. Det sker, når de dyr, som spiser ådsler, selv bliver ramt af giften og dør. De bliver så igen bliver spist af en anden ådselsæder, som dør.

Det er dog ikke kun rovfugle, der tidligere er blevet ramt af giften. I 2012 døde en hunde på Sydsjælland efter at have ædt carbofuran-forgiftet kød, der var lagt ud i naturen, mens en anden blev forgiftet.

At det er stoffet carboufuran, der bliver brugt som gift, skyldes at det er nemt at få fat på, mener Knud Flensted. Selvom stoffet har været forbudt i EU siden 2008, bliver det stadigvæk solgt på internettet.

Carbofuran-forgiftning

  • 2016: En musvåge, en rød glente, en fjeldvåge og to havørne døde af forgiftning.

  • 2015: En tårnfalk og hendes 5 unger dør af forgiftning

  • 2013: To hunde bliver forgiftet, én dør. To rovfugle forgiftet. 50 svaleunger mistænkes at være forgiftet af et pesticid.

  • 2012: To havørne, to røde glenter og en kongeørn dør af forgiftning

  • 2010: To havørne og en rød glente dør af forgiftning

Kilde: DTU Veterinærsinstitut

Facebook
Twitter