Havørnen yngler igen ved Odense

Havørnen har er tilbage ved Odense Fjord. Den er nu vendt tilbage efter 100 år.

Nordeuropas største rovfugl, havørnen, er nu officeilt en rugefugl ved Odense Fjord.

Gennem fire måneder har den fynske afdeling af Dansk Ornitologisk Forening fulgt ørnen nøje og kan nu konstatere, at havørnen efter næsten 100 års fravær igen yngler ved Odense Fjord.

- Det er jo helt fantastisk at følge. Jeg har svært ved at få armene ned, det er jo virkelig en sensation, siger naturvejleder ved Åløkkestedet i Tarup-Davinde Henrik Kalckar Hansen.

Beskyttelseszone

Ørnene har bygget rede på øen Leammer, som er den største ø i det jagtfri kerneområde i Egensedybet.

Havørne er især de første år meget sårbare overfor forstyrrelser i yngletiden.

Derfor appelleres der meget kraftigt fra ornitologernes side til, at man ser på ørnene fra fastlandssiden

Der er skiltet med en ca. 400 m beskyttelseszone omkring øen Leammer, hvor man ikke skal færdes frem til 15. august.

FacebookTwitter