Helbredstjek af flygtninge: Se hvilke sygdomme lægerne finder

Leverbetændelse og hjerteproblemer er blot nogle af de lidelser flygtningene har, når de kommer til Danmark. Se fem eksempler på diagnoser her.

Illustration: Thor Kongsgaard Guldager, DR

Torturskader, smitsom leverbetændelse eller tuberkulose. Nogle flygtninge ankommer til Danmark med alvorlige lidelser, der kan stå i vejen for et godt helbred og en god integration.

Alligevel er det stadig mindretallet af flygtningene i en række kommuner, som gennemgår den helbredsundersøgelse, kommunerne har pligt til at tilbyde.

DRs Velfærdsredaktion har fået aktindsigt i en række helbredsattester fra Viborg, som er en af de kommuner, der sidste år modtog flest flygtninge. I alt drejer det sig om 60 sager, hvor hovedparten er fra månederne oktober, november og december sidste år.

I attesterne kan man læse, at de fleste flygtninge er sunde og raske eller kun har mindre akutte problemer, som for eksempel børneorm, D-vitaminmangel og tandproblemer.

Men hos en række flygtninge har de praktiserende læger konstateret alvorlige sygdomme, som kræver behandling og som i yderste konsekvens kan være livstruende.

Her kan du se fem eksempler på, hvad lægerne skriver i helbredsattesterne:

1. Blodprøver afslører smitsom leverbetændelse

En mand er blevet familiesammenført med sin kone i Danmark. Til helbredsundersøgelsen tager den praktiserende læge blodprøver, som tyder på, at manden har hepatitis B, også kaldet smitsom leverbetændelse.

Smitsom leverbetændelse skyldes en virus, der typisk overføres seksuelt, eller hvis man har direkte kontakt med blod fra en smittet person. I sjældne tilfælde kan sygdommen være dødelig.

Lægen henviser manden til undersøgelse på infektionsmedicinsk afdeling på Viborg Sygehus og tilføjer i attesten, at sygdommen skal følges tæt, hvis man vil forsøge at undgå risikoen for, at patienten senere får mén af den.

(Foto: Rikke Mathiassen, DR)

2. Mand smittet med tuberkulose

Patienten er en mandlig flygtning, som er kommet til Danmark uden sin kone og børn. Han siger, han føler sig sund og rask, men at han gennem nogle måneder har fået en form for trykken ved hals eller bryst.

Manden har fået tuberkulose, en infektionssygdom, der typisk rammer lungerne. Han er blevet henvist til lungemedicinsk afdeling i Skive. Den praktiserende læge noterer, at sygdommen kan behandles medicinsk, og at patientens helbredsmæssige udsigter er gode.

(Foto: Rikke Mathiassen, DR)


3. Torturskader og ensomhed plager ældre mand

En ældre mandlig flygtning har tidligere været fanget og udsat for tortur. Blandt andet er han blevet slået på fødder, arme og ben og har fået hugget noget af en finger af. Han har smerter flere steder på kroppen, som han bliver undersøgt for på sygehuset.

Den praktiserende læge skriver, at manden bor som den eneste flygtning blandt ældre og er meget ensom. Lægen mener, det vil have stor effekt på de psykiske og fysiske problemer, hvis manden for eksempel kommer med til aktiviteter med andre flygtninge, så han får et netværk.

(Foto: Rikke Mathiassen, DR)


4. Offer for tortur tør ikke sove om natten

En mandlig flygtning har efter kort tid i Danmark udviklet en masse fysiske og psykiske problemer. Manden har tidligere været fængslet i en periode på otte måneder, hvor han er blevet tortureret i mørke, ved ophængning og med slag og strøm. Han har kun få tænder tilbage, angiveligt på grund af slag mod kæberne.

Manden har smerter i hele kroppen, pludselige hovedpineanfald og ubehagelige mareridt, som gør at han ikke tør ikke lægge sig til at sove. Derudover har han problemer med hukommelsen og kan pludselig glemme, hvor han er. Han er bange for at gå rundt ude og har ingen venner eller bekendte i Danmark.

Lægen skriver, at manden har angstsymptomer, og at man skal være opmærksom på følgevirkningerne af fængslingen, som kan have givet ham posttraumatisk stress. Han bliver henvist til en klinik for traumatiserede flygtninge og til en neurologisk undersøgelse.

(Foto: Rikke Mathiassen, DR)

5. Hjerteproblemer truer mands liv

Patienten fik for to år siden konstateret en hjertesygdom, men på grund af krigen i hjemlandet, stoppede han med at gå til kontroller. Han har heller ikke taget medicin for sygdommen, siden før han flygtede til Danmark og vil umiddelbart ikke lade sig operere.

Manden har ifølge den praktiserende læge flere symptomer. For eksempel kan han ikke gå ret hurtigt, uden han begynder at svede og få hjertebanken: Efter bare 100 meter må han holde pause.

Lægen konstaterer, at manden har en såkaldt forsnævring af hjerteklappen til den store kropspulsåre. En tilstand, der ifølge specialister er så kritisk, at mandens levetid vil være meget begrænset, hvis ikke han bliver opereret. Derfor foreslår lægen, at muligheden for operation igen skal diskuteres med ham.

(Foto: Rikke Mathiassen, DR)

Torturskader, smitsom leverbetændelse eller tuberkulose. Nogle flygtninge ankommer til Danmark med alvorlige lidelser.

Opslået af DR Nyheder på 17. februar 2016