Hele skadestuen kan se om du har klamydia

Myndighederne har ikke styr på, hvor mange der har adgang til dine digitale sundhedsdata

Læge Thomas Birk Kristiansen kalder adgangen til danskernes sundhedsoplysninger ekstrem lempelig. Kritikken gendrives med budskab om patientsikkerhed. (© (c) DR)

Alle danskeres sundhedsoplysninger - fra lægebesøg over tandbehandlinger til psykiatriske diagnoser - er digitaliseret og samlet i registre. Dem har man via portalen sundhed.dk selv adgang til. Her kan man logge ind og se et samlet overblik over alle sine helbredsoplysninger.

Men det er ikke kun en selv, der kan kigge med, for der er mange andre, der også har adgang. Et flertal af sundhedspersonalet kan se alle dine oplysninger. Blandt andet kan alle læger, sygeplejersker, jordemødre, social- og sundhedsassistenter og ambulancebehandlere til hver en tid slå dine sundhedsoplysninger op.

En række af dem kan desuden bemyndige adgang til andre, for eksempel assistenter og medhjælpere.

Meget lempelig adgang

Læge Thomas Birk Kristiansen mener ikke, at det kan være relevant, at alle har adgang til alle oplysninger.

- Det er jo faktisk en ekstrem lempelig adgang. Hvis du henvender dig med en banal skade på en skadestue og skal syes med to sting, så har både sekretæren, der tager imod dig ved skranken, og sygeplejersken, der vasker dit sår, og lægen, der syer dig, adgang til hele din journal. Og der kan stå alle mulige ting, som på ingen måde har relevans, siger Thomas Birk Christiansen til P1 Dokumentar.

Ifølge Lone Kaalund Thiel, it-ansvarlig for sundhed.dk i Region Nordjylland, er det patientsikkerheden, som er forklaringen på, at så mange har adgang.

- Hvis en borger falder om på Næstved sygehus, så er det vigtigt, at klinikeren på i Næstved har adgang til data, selvom patienten kommer fra en anden del af landet, siger Lone Kaalund Thiel til P1 Dokumentar.

Kun behandler må kigge med

Ifølge loven er det kun personale, der selv har dig i behandling, der berettiget har adgang til dine data, men i praksis er det muligt for alle at kigge med. Det er problematisk, siger Jesper Lund fra IT-politisk forening. Han mener, at man skaber et system, der er umuligt at sikre.

- Hvis der er omkring 100.000 personer, der har adgang til oplysninger om dig, og du kan jo være i behandling for relativt mange ting, så er det jo meget svært at kontrollere, om de har brugt deres adgang retmæssigt, siger Jesper Lund fra IT-politisk forening til P1 Dokumentar.

Præcis hvor mange, der konkret har mulig adgang til dine data, er ikke muligt at få oplyst.

Men IT-ansvarlig Lone Kaalund Thiel fra Region Nordjylland oplyser til P1 Dokumentar, at et skønnet antal, der har adgang, er minimum er 82.000 personer.