Helmuth Nyborg stævner udvalg for videnskabelig uredelighed

Professor emeritus i psykologi blev kendt videnskabeligt uredelig i 2013, efter han skrev, at den gennemsnitlige IQ falder som konsekvens af ikke-vestlig indvandring.

Nu vil han renses for anklager om videnskabelig uredelighed, og han har et videnskabeligt tidsskrift i ryggen. (Foto: Martin Kunzendorf © DR)

Videnskabeligt uredelig.

Sådan lød dommen over Helmuth Nyborgs forskning tilbage i efteråret 2013.

Den blev afsagt af Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU), men det mærkat vil den danske forsker ikke have siddende. Han har derfor stævnet UVVU, som han vil have til at ændre afgørelsen.

Hemmelig medforfatter og metode-tvist

Sagen drejer sig om forskningsartiklen "The Decay of Western Civilization Double Relaxed Darwinian Selection". Artiklen argumenterer for, at ikke-vestlig indvandring med tiden sænker den gennemsnitlige IQ i Danmark.

Men ifølge UVVU holder det videnskabelige håndværk ikke. For det første bygger artiklen på FN-tal, som er blevet omregnet, uden at artiklen forklarer hvordan. For det andet fremgik det ikke af artiklen, at en Jørn Ebbe Vig har bidraget til artiklen.

Helmuth Nyborg erkender, at omregningen af FN-tallene burde have været forklaret i artiklen. Metoden fremgår dog af den tilføjelse, han lavede, efter han blev opmærksom på fejlen.

Om den anonyme medforfatter forklarer han, at Jørn Ebbe Vig selv frabad sig at optræde som medforfatter. Helmuth Nyborg finder det desuden ikke usædvanligt eller problematisk at udelade medforfattere:

"Og da slet ikke hvis tredjemanden ikke har skrevet et ord i artiklen," står der i stævningen.

Opbakning fra internationalt tidsskrift

Sidste år fik Helmuth Nyborg opbakning fra tidsskriftet, der bragte artiklen. Her havde en videnskabelig komité gået anklagerne efter i sømmene.

Konklusionen lyder, at Nyborg var lovligt undskyldt, når han udelod Jørn Ebbe Vigs navn. Angående FN-tallene vurderer komiteen, at der kan være tale om en ærlig fejl, som hverken kan kategoriseres som fusk eller manipulation, ligesom komiteen fremhæver Nyborgs efterfølgende korrektion.

Helmuth Nyborg har bedt om at få sagen henvist til Vestre Landsret.

Af en tidligere udgave af denne artikel fremgik det, at Ombudsmanden havde bedt UVVU genoptage sagen. Da Ombudsmanden tog kontakt til UVVU var det på Helmuth Nyborgs vegne, og altså ikke udtryk for, at Ombudsmanden selv havde taget stilling til sagen. Ombudsmanden videresendte Helmuth Nyborgs klage sammen med en opfordring til at kigge på klagen. Denne opfordring var på vegne af Helmuth Nyborg, og afspejlede ikke Ombudsmandens holdning til sagen.

Facebook
Twitter