Tema Kontanthjælpsloftet

Helsingør Kommune: Vi kan blive nødt til at huse folk i containere

Helsingør Kommune vurderer, at det bliver umuligt at finde billige boliger til kontanthjælpsmodtagere. Det siger formanden for kommunens beskæftigelsesudvalg.

(Foto: Mads Rafte Hein © (c) DR)

Helsingør Kommune har lige nu cirka 1.200 kontanthjælpsmodtagere, og en af dem er Heidi Rasmussen. Hun er enlig forsørger med to børn, og når regeringens nye kontanthjælpsloft bliver gældende, mister hun 2.536 kroner om måneden.

Det viser enslydende beregninger, som dels Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og dels den borgerlige tænketank Cepos har lavet for DR’s Undersøgende Databaseredaktion.

Det vil tvinge den enlige mor til at finde en billigere bolig i Helsingør, hvor hendes børn på 10 og 14 går i skole.

Vi kan blive tvunget til at huse familier med børn i skurebyer, pavilloner, containere eller i herberge.

Allan Berg Mortensen, formand for beskæftigelsesudvalg i helsingør kommune

Men de lokale boligselskaber har ingen ledige billige boliger udover dem, som kommunen har anvisningsret til. Og kommunen melder også hus forbi.

- Vi magter lige akkurat at skaffe husly til flygtninge, der blandt andet bor på hoteller. Vi har i alt 79 boliger, der er billige nok til at flygtninge på integrationsydelse kan betale dem, og de er for længst lejet ud. Så det er helt urealistisk, at vi skal kunne finde boliger til kontanthjælpsmodtagere, der med det nye kontanthjælpsloft tvinges ud af deres boliger, siger formand for Helsingør kommunes beskæftigelsesudvalg, Allan Berg Mortensen fra Enhedslisten.

De kan måske bo i skurvogne

Allan Berg Mortensen erkender, at kommunen er nødt til at overholde loven om det nye kontanthjælpsloft og skære i folks ydelser, men hvis ret mange dermed tvinges til at flytte, fordi de ikke længere kan betale deres husleje, så kan løsningerne ifølge beskæftigelsesudvalgsformanden blive ret kulørte.

Faktaboks: Regeringens nye kontanthjælpsloft

Regeringen vil med støtte fra Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indføre et nyt kontanthjælpsloft, der skal gøre det mere attraktivt at arbejde.

For nye kontanthjælpsmodtagere ventes loven at træde i kraft 1. april i år, mens den først træder i kraft 1. oktober 2016 for personer, der allerede modtager hjælp.

Loftet gælder for personer, der modtager kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp.

Der skæres ikke direkte i hverken kontanthjælp eller børnepenge, men hvis en persons samlede hjælp inklusiv boligstøtte og særlig hjælp overstiger loftet, skæres der i for eksempel boligstøtte og særlig hjælp, så den samlede hjælp ikke overstiger loftet.

Det ventes, at cirka 32.000 personer vil få reduceret deres ydelser – heraf cirka 13.000 enlige forsørgere, der skønnes at få knap 2.000 kroner mindre til rådighed om måneden.

- Vi kan blive tvunget til at huse familier med børn i skurebyer, pavilloner, containere eller i herberge, men det er jo altså især synd for børnene og ikke et velfærdssamfund som det danske værdigt, siger Allan Berg Mortensen.

Han forudser, at Helsingør Kommune vil få langt flere hjemløse, hvis regeringens planer bliver gennemført.

- Vi har 54 hjemløse i Helsingør lige nu, og dem vil der helt givet blive flere af. Skrækscenariet er jo, at folk giver op og lader være med at betale husleje, og når de så bliver smidt ud af boligselskaberne, så står kommunen tilbage med en kæmperegning for at genhuse dem, siger formanden for Helsingør kommunes beskæftigelsesudvalg.

KL: Kan ikke finde husly til folk

Helsingør Kommune bakkes op af Kommunernes Landsforening (KL), der i sit høringssvar til lovforslaget om nyt kontanthjælpsloft netop påpeger, at kommunerne ikke kan finde flere billigere boliger.

- Kommunerne kan simpelthen ikke blive ved med at finde billigt husly til folk. I forvejen skønnes det, at kommunerne i 2016 skal finde boliger til yderligere 17.000 flygtninge, så systemet er helt spændt ud, siger formand for KL, Martin Damm.

Allan Berg Mortensen mener, at regeringen med det nye kontanthjælpsloft er i gang med at skabe en ny underklasse i Danmark.

- Regeringen skønner, at cirka 700 personer vil komme i arbejde på grund af det nye loft mens over 30.000 familier berøres. Det blå Danmark er ved at skabe et nyt pjalteproletariat, og regningen ender ved kommunerne. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan vi skal løse det, lyder det fra Beskæftigelsesudvalgsformanden i Helsingør.