Hemmelig afgørelse i Al Aqsa sag

Københavns Byret har afsagt en hemmelig kendelse om Bagmandspolitiets undersøgelse af den humanitære forening Al Aqsa. Al Aqsa mistænkes for at have kanaliseret penge til terror i Mellemøsten, og bagmandspolitiet har beslagtlagt deres penge.

Københavns Byret har afsagt en hemmelig kendelse omBagmandspolitiets undersøgelse af den humanitære forening AlAqsa.

Al Aqsa mistænkes for at have kanaliseret penge til terror iMellemøsten.

Foreningens penge, som står på forskellige konti, har væretbeslaglagt i mere end et år af Bagmandspolitiet.

Et retsmøde i byretten forleden drejede sig ifølge retslisten om"ophævelse af beslaglæggelse."

Nedrullede gardiner i retten

Imidlertid besluttede dommer Hanne Fog-Petersen at lukke dørene afhensyn til politiets efterforskning. De nedrullede gardineromfatter også hendes afgørelse i sagen.

Fra foreningen Al Aqsa fik fire mænd lov til at være til stedeunder dele af retsmødet, men de blev, sammen med pressen, sendtuden for døren efter et stykke tid.

Politiet har ikke oplyst det præcise beløb, som erbeslaglagt.

Belastning for modtagerne

I september erkendte statsadvokat Henning Thiesen, der er chef forBagmandspolitiet, at efterforskningen har taget lang tid.

- Jeg kan sagtens forstå, at det er en belastning formodtagerne, hvis pengene skulle gå til humanitære formål," sagdehan.

Pengene kan havne i forkerte hænder

Foreningens advokat Laue Traberg Smidt har tidligere i sagenudtalt, at beslaglæggelsen af pengene betyder, at palæstinensere erbegyndt at sende penge ad alle mulige mystiske kanaler.

- Det øger risikoen for, at midlerne havner i de forkertelommer, og det var næppe intentionen med lovgivningen, sagdeTraberg Smidt til Ritzau i september.

På et pressemøde i januar sagde Al Aqsas formand, Rassid Issa,at foreningen kun støtter forældreløse børn på Vestbredden og iGaza.

Facebook
Twitter