Hemmeligt bevismateriale afslører: Sag om jetbrændstof kan være tre gange større

Dan-Bunkering har haft omfattende handel med firma, der forsynede kampfly i Syrien.

Et russisk fly af typen Sukhoi Su-24 letter fra Khmeimim-luftbasen nær Latakia i Syrien. (Foto: handout © Scanpix)

Hemmeligholdte dokumenter afslører, at den fynske virksomhed Dan-Bunkerings mulige brud på EU’s Syrien-sanktioner kan være langt større, end det har været offentlig kendt.

Det kan DR fortælle på baggrund af en fortrolig indberetning, som virksomhedens egen bank – Danske Bank – har sendt til myndighederne.

Indberetningen gennemgår Dan-Bunkerings transaktioner og beskriver handler for 342 millioner kroner med det russiske firma Maritime, som ifølge Ruslands udenrigsministerium har forsynet de russiske kampfly i Syrien med jetbrændstof.

Og banken skriver i indberetningen, som den sendte i august 2018, at den mistænker Dan-Bunkering for at have overtrådt EU’s forbud mod at overføre, levere, sælge eller eksportere jetbrændstof til brug i Syrien.

- De nye oplysninger kunne tyde på, at hvis virksomheden har brudt de her sanktioner, så har det været et langt større omfang, end man har troet før, siger Nicolaj Holst, der er lektor i strafferet på Aarhus Universitet.

Sanktionerne blev vedtaget af EU’s udenrigsministre under krigen i Syrien for at forhindre angreb på civilbefolkningen.

Tre gange større

DR kunne i april afsløre, at Dan-Bunkering ifølge amerikanske retsdokumenter, centrale kilder og fortrolige oplysninger hos danske myndigheder har været involveret i leverancer af 30.000 ton jetbrændstof til Syrien fra januar 2016 til maj 2017. Handlerne har haft en værdi af mindst 104 millioner kroner og bliver i øjeblikket efterforsket af SØIK – tidligere kendt som Bagmandspolitiet.

Men indberetningen fra virksomhedens egen bank omtaler handler for 342 millioner med det russiske firma Maritime, som spiller en central rolle i sagen.

- På baggrund af de oplysninger, som ligger fra Danske Bank, så tyder noget på, at omfanget af de handler, der har været, måske har været tre gange så stort. Og det betyder jo, at de her alvorlige konsekvenser, der kan have været, jo egentlig kan have været meget større, siger Nicolaj Holst.

Beløbet på 342 millioner fremgår også af en redegørelse, som Rigsadvokaten har afleveret til justitsminister Nick Hækkerup efter DR’s afsløringer. Sagen er dermed mere omfangsrig end først antaget.

- Det er overraskende for mig at se. Som udgangspunkt er de nye oplysninger belastende for virksomheden (Dan-Bunkering, red.) Det er jo noget, der kalder på en forklaring, siger Thomas Elholm, der er professor i strafferet på Københavns Universitet

’Jo flere transaktioner, jo flere lovovertrædelser’

Indberetningen fra Danske Bank, som DR har set, beskriver Dan-Bunkerings rolle i en amerikansk straffesag om leverancer af jetbrændstof til Syrien. Dan-Bunkering er ikke part i sagen og fremstår anonymiseret.

Men Danske Bank er blevet tippet om, at Dan-Bunkering er involveret i leverancerne. Ifølge anklageskriftet har Dan-Bunkering fået betaling fra det russiske firma Maritime for at overføre jetbrændstof til russiske tankskibe, som derefter er sejlet videre til Syrien.

Derfor har banken gransket Dan-Bunkerings konto for at finde ud af, hvor mange handler der har været med det russiske selskab.

Granskningen viser handler for 342 millioner fordelt på omkring 40 transaktioner fra december 2016 til juli 2017. Betalingerne omhandler ”brændstof” og ”jetbrændstof." Og i betalingernes tekstfelter bliver der henvist til den aftale, som Maritime og Dan-Bunkering ifølge det amerikanske anklageskrift har brugt til handler med jetbrændstof.

Banken skriver i indberetningen, at den ikke kan vide, om alle transaktionerne handler om jetbrændstof. Men flere forhold er ifølge banken mistænkelige.

- Jo flere transaktioner, jo flere lovovertrædelser. Jo mere skærper det sagen, siger professor i strafferet Thomas Elholm og understreger, at det er op til domstolene at afgøre, om der er sket noget strafbart.

DR har bedt Dan-Bunkering om at forholde sig til oplysningerne fra indberetningen, men det har virksomheden ikke ønsket.

- Som tidligere nævnt finder Dan-Bunkering det naturligt at fortsætte dialogen om denne sag direkte med myndighederne, hvorfor Dan-Bunkering ikke ønsker at kommentere på de spørgsmål, som rejses af medierne, herunder din e-mail nedenfor. Hertil kommer, at Dan-Bunkering ikke kan udtale sig om konkrete kundeforhold. Jeg kan dog oplyse, at det fastholdes, at Dan-Bunkering ikke har handlet i strid med gældende sanktioner, skriver Dan-Bunkerings advokat i en mail til DR.

Handler fortsatte

Oplysningerne fra bankens indberetning viser, at Dan-Bunkering fortsatte med at handle med Maritime frem til juli 2017, selvom den fynske virksomhed i januar samme år havde fortalt Erhvervsstyrelsen, at man havde stoppet al samhandel med det russiske firma.

Dan-Bunkering har ikke ønsket at kommentere, hvorfor man har fortsat handler med Maritime, efter man fortalte Erhvervsstyrelsen, at al samhandel med virksomheden stoppet.

Bankoplysninger er nu bevismateriale

Indberetningen fra Danske Bank indgår nu som bevismateriale i efterforskningen af Dan-Bunkerings mulige brud på EU’s sanktioner, som har taget fart efter DR’s afsløringer.

SØIK – tidligere kendt som Bagmandspolitiet - har siden juli i år haft ansvar for efterforskningen, som bliver fulgt tæt af både Rigsadvokaten og justitsminister Nick Hækkerup (S).

Dan-Bunkering er ikke sigtet eller tiltalt i hverken Danmark eller USA.

Virksomheden har efter DR’s afsløringer bekræftet at have leveret brændstof til de russiske tankskibe, som er omtalt i DR’s dækning.

Men i en mail til DR har virksomhedens advokat tidligere skrevet, at ingen af Dan-Bunkerings fragtbreve havde angivet Syrien som ende-destination.

Virksomheden ønsker ikke at oplyse til DR, hvilke destinationer der stod på dokumenterne.

Brud på EU’s sanktioner kan straffes med op mod fire års fængsel.