Her er Danmarks nye fattigdomsgrænse: 103.200 kr.

Socialministeren har omgående gjort udvalgs anbefaling til fattigdomsgrænse gældende.

42.200 danskere er økonomisk fattige ifølge den fattigdomsgrænse, som socialminister Karen Hækkerup (S)i dag har gjort gældende. (Foto: Jan Sørensen © DR Nyheder)

Efter flere års debat har socialminister Karen Hækkerup (S) i dag vedtaget en officiel fattigdomsgrænse for Danmark.

Det sker efter, at regeringens ekspertgruppe netop har fremlagt deres anbefaling til en fattigdomsgrænse. Den har socialministeren gjort gældende omgående.

Derfor vil fattigdom fremover blive målt på, om en person tre år i træk har haft en disponibel indkomst under 50 procent af medianindkomsten.

Du er fattig, hvis du tjener under 103.200 kroner

Det betyder, at en person i Danmark vil være fattig, hvis han eller hun i tre år har haft en disponibel indkomst på under 103.200 kroner om året.

Den disponible indkomst er det beløb, der går ind på kontoen, når skat er fratrukket. Både løn og offentlige ydelser indgår.

Lever man to personer sammen, skal man under tre år have en indkomst på under 156.400 kroner tilsammen for at kunne betegnes som fattig. På samme måde regulerer ekspertgruppen fattigdomsgrænsen, alt efter hvor mange personer, der er i familien.

- Jeg vil arbejde videre med afsavnsindikatorer, sociale afsavn og risikofaktorer som også foreslås, men den økonomiske fattigdomsgrænse gælder altså nu, sagde socialminister Karen Hækkerup (S) under pressemødet.

42.200 fattige i Danmark

Den nu officielle fattigdomsgrænse betyder, at der i Danmark er 42.200 fattige mennesker, ifølge ekspertgruppen. Heraf er en fjerdedel børn under 18 år.

Den største gruppe af fattige er fuldt ledige m.fl. med 12.400 personer, men derudover er økonomisk fattige en sammensat flok: Her er både selvstændige, ufaglærte, indvandrere samt enlige uden børn. Disse grupper udgør en væsentlig større andel af de økonomisk fattige, end de gør i befolkningen som helhed.

Studerende, eller familier med studerende, tæller ikke med i gruppen, fordi de frivilligt og kun kortvarigt har lav indkomst, som senere i livet vil komme på nivau med medianindkomsten.

26.000 flere fattige på 11 år

Efter den ny opgørelsesmetode er antallet af økonomisk fattige steget fra 16.200 personer i 1999 til 42.200 personer i 2010. Ekspertgruppen mener, at det skyldes indførelsen af kontanthjælpsloft og starthjælp, ligesom konjunkturer, gældsfælder og flere pensionister også er en del af forklaringen.

I perioden 1999-2010 er medianindkomsten i samfundet steget med cirka 20 procent, og den nu fattige gruppe af danskere har altså ikke kunne følge med indkomststigningen, oplyser ekspertudvalget.

Fra år 2014 vil der komme en årlig rapport om fattigdomssituationen, lover socialministeren.

Se interview med socialminister Karen Hækkerup:

Kan du betegnes som fattig under regeringens fattigdomsgrænse? Skriv til 1212@dr.dk