Her er de farlige stoffer

Ny forskning viser, at vi bliver udsat for langt flere farlige kemiske stoffer i vores hverdag, end vi hidtil har troet.

Det skadelige stof bromerede flammehæmmere kan findes i blandt andet sofaer og andre møbler og tekstiler. (Foto: © Colourbox)

Listen over skadelige kemiske stoffer, der møder os i hverdagen, er længere, end vi hidtil har troet.

Det viser et forskningsstudie, som forsker i miljømedicin ved Syddansk Universitet Philippe Grandjean netop har afsluttet.

Hidtil har man regnet seks stoffer som farlige.

Den danske forsker har fundet frem til yderligere seks kemiske stoffer, der kan være skadelige for os.

Det er disse stoffer, som kan være skadelige i store mængder:

Ethanol

Bly

Kviksølv

Arsen/Arsenik

PCB

Toluen

De nye farlige stoffer er:

Mangan (Sprøjtegifte i f.eks. landbruget)

Fluorid (Drikkevand)

Chlorpyrifos (Pesticid - bruges til overfladebehandling af udenlandsk frugt. Det er ulovligt i Danmark)

Dichlordiphenyltrichlorethan, forkortet DDT (Pesticid - bruges til overfladebehandling af udenlandsk frugt. Det er ulovligt i Danmark)

Perklorætylen (Anvendes til rensning)

Bromerede flammehæmmere (Anvendes i elektrisk apparatur og tekstiler til sikring mod brandfare)

Kemi og diagnoser

Sammen med en amerikansk kollega har Philippe Grandjean konstateret, at det især kan være problematisk, hvis fostre og små børn udsættes for de kemiske stoffer.

Det kan påvirke deres hjerneudvikling negativt, og forskerne har også konstateret en sammenhæng mellem diagnoser som ADHD og autisme og indtagelsen af de kemiske stoffer.

Forskningsstudiet er netop blevet offentliggjort i det anerkendte videnskabelige tidsskrift The Lancet.