Her er den første dom i Se og Hør-sagen

Lise Bondesen og Kim Bretov Jakobsen får seks måneders betinget fængsel. Aller Media skal betale 10 millioner i bøde.

Retten i Glostrup dømmer to tidligere Se og Hør-chefer og Aller Media for medvirken til hacking og bestikkelse af den private sektor. (Foto: © Thomas lekfeldt, Scanpix)

Så er Se og Hør-sagen i gang.

En sag, hvor syv mediefolk, et mediehus og en tidligere ansat hos PBS er tiltalt for at have skaffet sig adgang til hemmelige oplysninger om kendte for at kunne skrive afslørende artikler og tjene penge.

Retten i Glostrup afsagde i dag den første dom.

Her idømte retten Lise Bondesen, tidligere nyhedschef ved Se og Hør, og Kim Bretov Jakobsen, tidligere redaktionschef ved Se og Hør, seks måneders betinget fængsel samt 120 timers samfundstjeneste for "medvirken til hacking" og "bestikkelse af den private sektor".

De har forbrudt sig mod straffelovens § 263 og § 299, som der står i dommen.

Sagerne mod de to tiltalte og Aller Media kørte som tilståelsessager.

Lise Bondesen accepterede dommen. Kim Bretov bad om betænkningstid, oplyser DR's retskorrespondent Trine Maria Ilsøe.

Aller Media skal betale 10 millioner kroner i bøde og accepterede dommen.

Det skriver Retten i Glostrup om dommen:

For de to dømte chefer og Aller Media skriver retten:

- Retten lagde ved fastsættelsen af straffene i skærpende retning vægt på, at forholdene blev begået systematisk over en meget lang periode og i et meget stort omfang, og at der var tale om erhvervsmæssig anvendelse af de ulovligt indhentede oplysninger.

- Retten har også lagt vægt på den krænkelse, som lov­over­trædelserne har medført for de forurettede, ved at oplysningerne om private forhold blev videregivet og i et vist omfang offentliggjort.

Lise Bondesen (Foto: © MADS NISSEN, Scanpix)

Særligt for Lise Bondesen og Kim Bretov Jakobsen:

- Der er for de to ansatte lagt vægt på, at de begge i hele perioden kendte til forholdet og selv modtog og videregav oplysninger til brug for artikler.

- De havde begge ledende og betroede stillinger i redaktionen og var i en del af perioden med i den ”inderkreds”, der kendte til brugen af kilden.

Personlige forhold gør dommen mildere:

- Retten har dog i formildende retning for dem begge blandt andet lagt vægt på, at de ikke har deltaget i indgåelse af aftalen eller har haft et overordnet ansvar for at fastholde aftalen, ligesom retten har tillagt deres personlige forhold betydning.

I alt var otte personer og Aller Media tiltalt i sagen. Nu hvor dagens dom er blevet afsagt, sidder kun seks tiltalte tilbage - heriblandt chefredaktør fra 2002 til 2008 Henrik Qvortrup og den tidligere ansatte hos PBS, der går under tilnavnet tys-tys-kilden.

Deres sag kører som en domsmandssag ved Retten i Glostrup. Den starter den 9. september 2016, og der ventes dom sidst i november 2016.