Her er forskernes anbefalinger til national test i folkeskolen

To professorer kritiserer de nationale test i et åbent brev til undervisningsministeren.

Alt for meget fungerer ikke i folkeskolens nationale test, påpeger to professorer. (Foto: © Anne Bæk, Scanpix)

Siden 2010 er eleverne i folkeskolen blevet testet i den nationale test i marts og april. Testen skal hjælpe lærerne til at fastslå elevernes faglige niveau, men i årevis er de nationale test blevet kritiseret for at være for svære og resultaterne for at være for usikre.

Nu kritiserer en af de forskere, som var med til at udvikle de nationale test, dem for at være et unyttigt redskab for lærerne.

- Vi må bare erkende, at som det ser ud i øjeblikket, så er de nationale test ikke blevet det nyttige redskab for lærerne, som det oprindelig var tanken, siger han til DR Nyheder.

Han har skrevet et åbent brev til undervisningsminister Merete Riisager (LA) sammen med professor Jeppe Bundsgaard fra Danmarks Pædagogiske Universitet. Formålet er, at skubbe på for, at de nationale tests af eleverne igen skal være nyttige for lærerne som tiltænkt.

Åbent brev

Svend Kreiner er professor emeritus med speciale i statistik og psykometri og har arbejdet med afprøvning af pædagogiske test i 49 år. Han har også været med til at udvikle de nationale test.

Her er nogle af professorernes anbefalinger:

  • Lærere skal selv have lov til at bestemme, hvornår eleverne i folkeskolen skal testes i den nationale test.

  • Læreren skal også have langt større indflydelse på, hvad eleverne skal testes i. Hvis en lærer i 8. klasse for eksempel mener, at det er spild af tid at teste hele klassen i afkodning, skal læreren have ret til at fravælge dette område for nogle eller alle elever og i stedet bruge tiden på at teste elevernes tekstforståelse.

  • Hvis læreren oplever, at testene ikke bidrager med noget, som vedkommende kan bruge i undervisningen – for eksempel på grund af resultaternes usikkerhed, eller fordi læreren ikke forstår testresultaterne – skal læreren have mulighed for at fravælge testen og i stedet bruge undervisningstiden på noget mere nyttigt.

  • Problemer med læreres og elevers negative oplevelse af den nationale test skal tages alvorligt.