Ubådssagen

Her er forsvareren og anklageren, som mødes i sagen mod Peter Madsen

Drabssagen mod ubådsbygger Peter Madsen kører efter planen fra 8. marts til 25. april.

Forsvarsadvokat Betina Hald Engmark (tv.) og anklager Jakob Buch-Jepsen (th.).

Døde den svenske journalist Kim Wall på grund af en ulykke ombord på den hjemmebyggede ubåd Nautilus i sommer, eller dræbte ubådsbygger Peter Madsen den dengang 30-årige kvinde?

Det spørgsmål skal Københavns Byret tage stilling til de kommende uger.

Under retssagen kommer den tiltalte mand, 47-årige Peter Madsen, til at være i retten. Det samme gør pårørende til afdøde Kim Wall. Men udover det kommer to personer til at få helt centrale roller i sagen.

Forsvareren opgave: Skal hjælpe Peter Madsen

Den ene er Betina Hald Engmark, der er forsvarsadvokat for Peter Madsen.

Hendes hovedopgave er at varetage Peter Madsens interesser hele vejen gennem sagen.

- Jeg skal ikke tage stilling til, om klienten er skyldig eller ej. Jeg skal hjælpe klienten igennem på den bedst mulige måde, har forsvareren tidligere udtalt.

Advokat Betina Hald Engmark har været forsvarer for Peter Madsen siden sagens start. (Foto: Sarah Christine Nørgaard © Scanpix)

Peter Madsen nægter sig skyldig i anklagerens påstand om, at han har dræbt Kim Wall.

Derfor er det forsvarer Betina Hald Engmarks opgave at fremhæve alle de oplysninger, som taler for, at der skete en ulykke i ubåden.

Hvis Peter Madsen bliver kendt skyldig i drab, kræver anklageren fængsel på livstid - alternativt tidsubestemt forvaring. Her bliver det forsvarerens opgave at fremhæve alle de forhold, der gør straffen så mild som mulig.

Ender det med dom, vil det også være forsvarerens opgave at rådgive Peter Madsen om mulighederne for at anke sagen, så endnu en domstol kan vurdere, om han er skyldig.

Det koster penge at føre en sag ved en domstol, blandt andet fordi forsvareren får løn for sit arbejde. Hvis Peter Madsen bliver dømt, skal han betale den udgift.

Betina Hald Engmark er midt 40'erne og uddannet jurist fra Københavns Universitet. Hun blev først forsvarer for to år siden i sit eget firma Blinkenberg & Engmark Strafferetsadvokater.

Inden det var hun ansat som anklager hos politiet i 17 år, hvor hun blandt andet førte sager mod folk, der var mistænkt for økonomisk kriminalitet.

Hun har været forsvarer for Peter Madsen siden sagens start, og det er hendes første drabssag som forsvarer.

I en dokumentar om sagen fra efteråret, har hun fortalt, at det var Peter Madsen, som bad om at få hende som forsvarer.

- Jeg kendte ikke Peter Madsen på forhånd, og jeg kendte kun meget lidt til sagen, sagde hun i DR-dokumentaren.

Anklagerens opgave: Skal bevise Peter Madsens skyld

På den anden side i retssalen kommer den 42-årige anklager Jakob Buch-Jepsen til at stå.

Han repræsenterer staten, og i retten skal han føre sagen mod den tiltalte, altså Peter Madsen.

Anklager Jakob Buch-Jepsen har udtalt sig til pressen efter retsmøder om Peter Madsens varetægtsfængsling. (Foto: Sarah Christine Nørgaard © Scanpix)

Det er Jakob Buch-Jepsens opgave at bevise, at Peter Madsen er skyldig i de rejste tiltaler - planlagt drab, usømmelig omgang med lig, seksuelt overgreb og farlig sejlads.

Det skal blandt andet ske ved at afhøre de 37 vidner, der er indkaldt i sagen, og fremlægge beviser som for eksempel retsmedicinske erklæringer.

Under straffesagen skal anklageren være objektiv. Derfor skal Jakob Buch-Jepsen også nævne de oplysninger, der taler for Peter Madsens uskyld.

Da politiet afsluttede efterforskningen i sagen, var det anklagemyndigheden, som afgjorde, at der blev rejst tiltale i sagen - altså sendte sagen til retten. Det sker kun, når anklageren vurderer, at sagen vil ende med en dom.

Jakob Buch Jepsen er uddannet jurist fra Københavns Universitet og har arbejdet som anklager i 16 år - senest som specialanklager ved Anklagemyndigheden under Københavns Politi i afdelingen for Personfarlig Kriminalitet.

Ubådssagen bliver Jakob Buch-Jepsens sidste sag som anklager. Den 1. maj starter han i et privat advokatfirma, har han fortalt til Berlingske.

Facebook
Twitter