Her kan du tjekke risikoen for oversvømmelser af dit hus

Styrelsen for vand- og naturforvaltning har udviklet et værktøj, der kan beregne vandstandstigninger.

Skal du trække i gummistøvlerne og ud med sandsække, eller kan du gå tørskoet i seng?

Det kan du få et fingerpeg om ved at indtaste din adresse i en beregner udviklet for Styrelsen for vand- og naturforvaltning til at regne på vandstigninger.

Ved at indtaste sin adresse kan man få en vurdering af, om ens hjem risikerer at blive oversvømmet.

Der er dog det forbehold, at beregneren ikke tager højde for menneskeskabte forhold som for eksempel de mure af sandsække, som beredskabet arbejder på at få bygget for at holde de varslede oversvømmelser fra døren.

Du kan prøve beregneren her

OBS: Styrelsen oplyser, at stor interesse for visning af kort har overbelastet hjemmesiden. Derfor opfordres man til at vende tilbage senere.

Styrelsen for vand- og naturforvaltning gør opmærksom på, at kortet alene kan bruges som en overordnet, vejledende vurdering.

Det er altså nødvendigt at indhente yderligere informationer, før der for eksempel iværksættes tiltag på baggrund af forventninger om oversvømmelser.

Vil du prøve beregneren, så er der forskel på, hvilket billede du møder, alt efter om du åbner beregneren på din mobiltelefon eller computer.

Åbner du beregneren på din telefon, så kan du for eksempel klikke på symbolet i øverste venstre hjørne og vælge den havstandstigning, du er interesseret i.

I dag har Danmarks Meteorologiske Institut varslet vandstigninger på mellem 1,3 og 1,8 meter med lokale forskelle. Mange steder ventes vandstandstigningen at ende på omkring 1,6 meter.

Hvis du vælger 'Havstigning 1,6 meter' og går tilbage på kortet, så vil de områder, der risikerer at blive oversvømmede, være markeret med farve.

Kan bruges på computeren

Åbner du beregneren på din computer, så kan du vælge "Havstigning" i venstre side af skærmen.

Herefter dukker der et lille vindue op, hvor du kan vælge den relevante havstigning ved at trække med musen.

Herefter kan du igen se på kortet, at områder, der risikerer at blive oversvømmet, bliver farvet.

Rettelse kl 14.56: Naturstyrelsen blev i juli 2016 delt i to styrelser. Den ene fortsatte under navnet Naturstyrelsen. Den anden hedder Styrelsen for vand- og naturforvaltning.

Tidligere fremgik det af artiklen, at det var Naturstyrelsen, som havde lavet beregneren. Det er Styrelsen for vand- og naturforvaltning, som har udviklet den.