Her klapper støjfælden, hvis motorcyklen gasser op eller græsslåmaskinen kører i mere end 15 minutter

Det kan give bøder, hvis man larmer for meget i Edmonton i Canada. Her er de i gang med at sætte mikrofoner på den automatiske trafikkontrol.

Skilte fra hovedgaden i Edmonton. Det øverste viste larmen fra køretøjer, der kørte forbi. Det er slukket i dag, for det inspirerede folk til at teste, hvor meget de maksimalt kunne larme. I stedet satser man på bøder og kontrol. (Foto: City of Edmonton)

Kører man ned ad hovedgaden Jasper Street i Edmonton, bliver man mødt af trafikskilte, der vil virke temmelig underlige for en dansk bilist.

’Lydniveau 85 decibel’, står der med fede bogstaver på hvide skilte, der hænger i lygtepælene.

Det handler om at stoppe den værste larm fra motorcykler og store biler. Oven over hænger retningsbestemte mikrofoner og et kamera. Ligesom en stærekasse, bare for lyd.

- Det kan godt være, det lyder mærkeligt i Danmark, men for os er det helt naturligt, at man har ret til ikke at blive generet af andre. Det handler om livskvalitet og fællesskabets bedste, og derfor er der meget bred opbakning til at vi begrænser støjen, fortæller Gerry Shimko, der er administrerende direktør for den canadiske bys trafikforvaltning.

Det er erfaringerne fra den canadiske by, der nu har fået interesseorganisationen Det Økologiske Råd til at foreslå, at der også indføres lydkontrol i Danmark.

Skynd dig at slå græsset – ellers vanker det bøde

I Canada har byer og delstater mulighed for at lave deres egne love, og en del byer har valgt at lovgive om støj. I Edmonton, der er på størrelse med Storkøbenhavn, har man siden 2010 haft en støjlov, der straffer unødig støj med bøder. En lov, der er så detaljeret, at det kræver 26 siders tekst, at beskrive hvornår og hvordan støj skal straffes.

For eksempel må en borger maksimalt larme mere end 85 decibel på sin grund i 15 minutter om dagen, larmer man i længere tid, koster det.

- Ja, man kan sige, at enten skal man skynde sig at slå græsset, eller også skal man købe en model med en lyddæmper på - og det er der mange, der gør. Det er teknisk muligt at begrænse støj uden at gøre livet alt for besværligt for den enkelte, siger Gerry Shimko.

Første overtrædelse koster en bøde på 1.200 kroner, og støjer man igen inden for et år, fordobles bøden.

Folk gav motoren fuld gas

På samme måde kan en motorcyklist vælge at køre behersket gennem byen uden at give den fuld gas. Det gør de fleste også. Men der skal mere til end at appellere til almindelig høflighed og fornuft, hvis man skal have alle til at køre støjsvagt, lyder erfaringen fra Canada.

- Vi begyndte vores projekt med at tro på det bedste i mennesket. Så vi satte LED-skærme op, som viste folk støjniveauet, når de kørte forbi. Vi havde håbet, at det ville få folk til at tænke over deres støj og så lette lidt på speederen eller gashåndtaget, fortæller Gerry Shimko.

I dag hænger nogle af LED-skærmene der stadig. Men nu har kommunen slukket for dem.

- Vi fik ret hurtigt en del klager fra borgere, der boede i nærheden af skærmene. For folk kørte simpelthen bevidst op til skærmene og gav den fuld gas for at se, hvor højt deres motor kunne larme. Nu satser vi på at give bøder i stedet.

Overbeviste om, at det virker

Til gengæld tror Edmonton på den kontante kontrol.

Man begyndte med at uddanne politifolk til at tage lydmåleudstyr med på patrulje, men der var kun ressourcer til nålestiksoperationer en gang imellem.

Derfor besluttede man at gå en anden vej. I to år har byen kørt pilotprojekter med automatisk støjkontrol i 8 områder.

Rent praktisk har man i samarbejde med et privat ingeniørfirma måttet opfinde en lyd-stærekasse. Med en kombination af video og retningsbestemte mikrofoner kan systemet automatisk aktiveres, når lydniveauet bliver for højt. Men der er stadig brug for et menneske.

- Vi vil være helt sikre på, at vi ikke kommer til at straffe nogen ved en fejl, så vi optager 20 sekunders video hver gang, som så bliver set igennem af en medarbejder. Hvis der for eksempel er to køretøjer, der passerer samtidig, kan der være tvivl om, hvilket et af dem, der larmede, og så sorterer medarbejderen den video fra, siger Gerry Shimko.

Efter to år med test er systemet blevet så pålideligt, at embedsmændene og politiet er klar til næste trin.

- Vi har testet det så grundigt nu, at vi er overbeviste om, at det virker, som det skal. Nu er det op til byrådet at beslutte, hvordan vi skal fortsætte. Vi anbefaler, at kontrollen gøres permanent, og at der gives bøder for larm over 85 decibel, men det er op til politikerne, hvor vi ender med at ligge.

Støjkontrollen er på byrådets dagsorden i november.

Facebook
Twitter