Hest, høns og teater: Sådan bliver kedelige skoledage mere spændende

I opskriften indgår dyder, forældre, orden og kyllinger, mener skoleledere.

Ugen inden efterårsferien var eleverne på Askov-Malt Skole i en tidsmaskine, hvor de besøgte elleve steder lige fra middelalderen, 60´erne og dinosauretiden. Folkeskolen er et af de steder, hvor eleverne ifølge trivselsmålingen keder sig mindst. (Foto: © Askov-Malt skole)

Den dag æggene i rugekassen flyttede ind på Askov-Malt Skole, fik eleverne i Askov, der ligger mellem Kolding og Esbjerg, noget sjovt at tale om. Mens stadig flere elever i folkeskolen synes, at undervisningen tit er kedelig, ser det anderledes ud i Askov-Malt, som er én af de skoler, hvor eleverne ifølge folkeskolens trivselsmåling keder sig mindst.

Æggene, der blev til kyllingerne, er én af de spændende ting, der er sket på skolen. På samme måde var hesten, som stod på græsplænen, da skolen havde temauge om det vilde vesten, et tilløbsstykke, fortæller skoleleder Christian Dünne.

- Vi tør noget andet indimellem, så undervisningen ikke kun er dansk og matematik, siger skolelederen.

Kyllinger der blev udruget på Askov-Malt Skole. (Foto: © Askov-Malt skole)

Samsøgade Skole i Aarhus er også lykkedes med at skabe en mere spændende undervisningen. En del af løsningen har været at lade noget af undervisningen flytte væk fra skolen og blandt andet samarbejde med Aarhus Teater. I faget dansk har elever og lærere flere gange fået undervisning af professionelle skuespillere, og eleverne har set forestillinger på teateret.

- Det giver konkrete redskaber til at arbejde kreativt og varieret med undervisningen, siger skoleleder Preben Sørensen Stadsgaard.

Der er stor forskel på, hvor tit eleverne keder sig i folkeskolen. På 13 folkeskoler er gabene størst, og halvdelen af eleverne siger, at undervisningen tit er kedelig. Til gengæld har 18 skoler ifølge eleverne særlig spændende undervisning. Her er det kun hver tiende elev, der keder sig tit. Klik på en skole og se, hvor ofte eleverne keder sig.

Dyder banede vejen for spændende timer

Men der indgår mange andre ingredienser i en spændende undervisning end en høne, hest og et teater. I dagligdagen drejer det sig om at have fokus på, hvordan eleverne trives bedst, forklarer Preben Sørensen Stadsgaard.

Siden foråret 2017 har Samsøgade Skole systematisk arbejdet med trivsel. På skolen arbejder de med at tale et godt sprog, komme til tiden, have ro i klassen og passe på hinandens og skolens ting.

- Når de gode gamle dyder er på plads, styrker det muligheden for at undervise og lære, siger Preben Sørensen Stadsgaard.

Skolelederen tror, at bedre trivsel giver eleverne lyst til at lære mere – også selvom undervisningen ikke altid er morsom. For at motivere børnene er det vigtigt, at de mærker, at alle kan være med.

- Hvis hele klassen kan deltage i undervisningen, så synes flere, at timerne er spændende, mener Preben Sørensen Stadsgaard. Samarbejde om en spændende skole

Samsøgades Skole er en kulturskole og har i den forbindelse deltaget i et samarbejde på Aarhus Teater, der hedder Ej blot til lyst. Her møder elever og lærere skuespillere og ser forestillinger. (Foto: © Aarhus Teater pressefoto)

På Askov-Malt Skole har en del af nøglen til en spændende skole også været at arbejde med trivsel. Elever, forældre, pædagoger og lærere har sammen lavet en vision. Siden har skolen arbejdet med anerkendelse, læring, fællesskab, ansvarlighed og glæde.

Det var vigtigt, at de flotte ord ikke blot havnede i en skuffe, men faktisk blev til virkelighed.

- Jeg vil gerne se visionen helt ned i Sørens skoletaske, siger Christian Dünne.

Så mange elever keder sig

For skolelederen er det afgørende, at han ikke dikterer, hvordan skolen arbejder med trivsel. For hvis lærere, elever eller forældre ikke kan se den geniale i ideen, kan den lettere mislykkedes.

Derfor er det et fælles projekt at gøre det dejligt at gå i skole, og når elever trives, kan undervisningen også lettere blive spændende, mener Christian Dünne.