Hilser strammere regler velkommen: Fandt lager med ulovlig fyrværkeri

Lederen af Fødevarestyrelsens rejsehold ser frem til stramning af sanktionsmulighederne.

Lederen af Fødevarestyrelsens Rejsehold, Michael Rosenmark, er en af de embedsmænd, som kan se frem til øgede beføjelser, når fødevareminister Esben Lunde Larsen med et folketingsflertal i ryggen strammer kursen overfor branchens brodne kar.

Der er lagt op til en lovændring, der gør det muligt for Fødevarestyrelsen at pålægge problematiske virksomheder daglige tvangsbøder eller at lukke dem midlertidigt, indtil et ulovligt forhold bliver bragt i orden.

En række virksomheder overtræder lovgivningen igen og igen, og her er bøder og påbud åbenlyst ikke nok til at ændre på deres adfærd. Således har Fødevarestyrelsen en liste med 54 virksomheder, de såkaldt brodne kar, som bliver ved med at få påbud og bøder, uden at det gør nogen forskel.

Derfor ser Rosenmark også frem til, at man i fremtiden vil kunne slå hårdere ned på synderne.

- Så længe man bare overtræder reglerne, kan man fortsætte. Vi lukker kun butikken, hvis der er fare for, at folk bliver syge, hvis man køber deres varer, eksempelvis hvis der er rotter i butikken.

- Det, vi oplever, er, at virksomhederne bliver kede af det, når vi rammer dem mere direkte på pengepungen. Og der vil en lukning af virksomheden på dagen gøre, at de mister dagens omsætning. Og det vil helt sikkert ramme dem hårdere end, at vi sender dem en bøde, og at de så skal i retten om to år, hvor virksomheden alligevel har skiftet ejer inden da, siger Michael Rosenmark.

Et af de mere bizarre tilfælde, som Michael Rosenmark har oplevet, var da Fødevarestyrelsen fik et tip om et uregistreret lager, som befandt i kælderen under en boligblok.

- Vi ringede til den, der stod som lejer, og spurgte, om han havde fødevarer derinde. Det benægtede han, men vi gik så ind med en låsesmed og fandt et ton fyrværkeri, lagret i en kælder under en beboelsesejendom, og så fandt vi 22 paller fødevarer.

Fyrværkeriet tilhørte en fødevarevirksomhed, som har tilladelse til at sælge fyrværkeri, men man må ikke opbevare sådan en mængde under en boligblok. Man må højst opbevare 50 kilo udenfor en særlig brandsikret container.

Fødevarevirksomheden, der ejede fyrværkeriet, er et af de "brodne kar" med tre påbud i løbet af de sidste fire kontrolbesøg.

De 22 paller med fødevarer tilhørte en ny fødevarevirksomhed, hvor ejeren fra det brodne kar er med i ejerkredsen. Nogle af pallerne kunne virksomheden fremvise dokumenter for, og de paller er udleveret til virksomheden.

Et par af pallerne opgav virksomheden at levere dokumentation for, og de varer er blevet destrueret.

Resten forsøgte man at dokumentere med et stak kontantbetalingsboner fra et svensk kasseapparat, men kvitteringerne var datostemplet bare to timer, inden man viste dem frem til rejseholdet, som beslaglagde varerne og fortsat efterforsker sagen.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk