Historisk dom: Banden Loyal to Familia opløses

Københavns Byret har netop afsagt dom i sagen mod LTF.

I den første sag af sin slags nogen sinde har Københavns Byret netop afsagt dom i opløsningssagen mod banden Loyal to Familia.

I dommen lyder det, at Nørrebro-banden skal opløses.

- Ved dommen fastslår Københavns Byret, at Loyal to Familia er en forening, og at der er grundlag for at opløse foreningen ved dom efter grundlovens § 78, stk. 1, og stk. 2, lyder det i dommen.

Det er første gang nogen sinde, at en dansk domstol tager stilling til, om en forening skal opløses ved lov.

Loyal to Familia har via dets advokat, Michael Juul Eriksen, anket dommen på stedet til Østre Landsret.

Chefanklager Ida Sørensen siger, at hun foreløbigt er tilfreds med byrettens afgørelse.

- Det er en principiel og historisk dom i kampen mod kriminelle bander og organiseret kriminalitet. Vi har i dag fået byrettens ord for, at LTF er en grundlovsstridig forening, der bruger vold og andre strafbare midler til at opnå kriminelle formål, og det er vi meget tilfredse med, siger hun i en pressemeddelelse.

Forbuddet betyder, at det er forbudt at videreføre LTF. Det gælder for eksempel ved brug af rygmærker og kendetegn i det offentlige rum.

Det er ventet, at sagen kommer til at ende i landets øverste domstol, Højesteret, da den har principiel karakter for mulige kommende sager.

LTF med i flere bandekonflikter

Forbudssagen mod LTF tog for alvor sin begyndelse i september 2018, da sagen blev anlagt ved domstolene.

Sommeren før - i 2017 - havde en meget voldsom bandekonflikt udspillet sig i både København og Aarhus med adskillige skyderier, da LTF kæmpede for at overtage flere områder i landet. Skyderierne kostede flere menneskeliv, og endnu flere blev såret af skud.

Konflikten blev blandt andet udlagt som et resultat af løsladelsen af bandelederen Shuaib Khan, der i marts 2017 blev løsladt fra fængslet.

Sidenhen er Shuaib Khan blevet dømt til udvisning af Danmark af Højesteret.

- Der var grund til at formode, at Shuaib Khan også fremover ville begå personfarlig kriminalitet i Danmark, hvis han ikke blev udvist, lød det fra Højesteret i november 2018, som udviste Shuaib Khan for at sikre tryghed og forebygge uro og forbrydelser.

Banden havde på et tidspunkt over 240 medlemmer, men det er siden faldet markant, og det seneste tal, som har været fremlagt i retssagen, er, at banden har omkring 79 medlemmer.

Tidslinje

  • Sommer 2017: Voldsom bandekonflikt udspiller sig i København, Aarhus og flere andre byer med skyderier på åben gade og drab. LTF forsøger at få fodfæste flere steder i landet.

  • Efteråret 2017: Daværende justitsminister Søren Pape Poulsen (K) siger, han vil have forbudt LTF. Der sættes gang i efterforskning af banden. Beslutningen kaldes historisk.

  • Juni 2018: Søren Pape Poulsen (K) beslutter, at der nu skal anlægges en opløsningssag mod LTF. Myndighederne mener, at det er en forening med et ulovligt formål.

  • September 2018: Et midlertidigt forbud mod LTF træder i kraft - fx forbud mod at bruge bandens logo.

  • Februar 2019: Sagen mod LTF går i gang ved Københavns Byret.

  • August 2019: Skandalen om fejl i politiets teleoplysninger udsætter sagen i flere måneder. LTF’s advokat Michael Juul Eriksen kræver, at det midlertidige forbud bliver ophævet. Det sker dog ikke.