Historisk kollegium ramt af brand

Kollegiet Regensen i hjertet af København blev i nat ramt af en brand, der ødelagde en del af taget i de historiske bygninger. Kollegiet, som er fra 1623, har netop gennemgået en omfattende restaurering. Ingen mennesker kom noget til

Se billedserieTaget påen af Københavns ældste bygninger stod i nat i flammer.Tagbranden på Regensen

Kollegiet Regensen i hjertet af København blev i nat ramt af enbrand, der ødelagde en del af taget i de historiske bygninger.Kollegiet, som er fra 1623, har netop gennemgået en omfattenderestaurering.

Studenternes tillidsmand kaldes klokker.

Ledes afen regensprovst og en viceprovst.

Fra 1971optages også kvinder.

Brændte i1728, men genopført i perioden 1731-49 og udvidet1908-09.

Taget ibrug i år 1623.

Stiftetfor Kommunitetets midler (legatstiftelse under KøbenhavnsUniversitet) med støtte af Christian 4. i 1618.

Studenterkollegium i København over for Rundetårn.

Regensen(Collegium Regium, Det kgl. Kollegium).Regensen

Efter en hurtig og effektiv indsats af henved 40 mand fraKøbenhavns Brandvæsen, var branden under kontrol omkring klokkenhalv fem. Samtidig konstaterede indsatsledelsen, at ingen menneskerkom noget til.

Stilladserne er knap nok fjernet efter et langvarigt ogomfattende renoveringsprojekt, og nu kommer håndværkerne atter tilat indtage de gamle bygninger, der ligger lige ved Rundetårn.

Regensen er Danmarks næstældste kollegium og fra gammel tid detmest prestigefyldte studenterkollegium. Kollegiet har 99 værelser istørrelser mellem 11 og 15 kvadratmeter. Kollegiet administreres afKøbenhavns Universitet.

FacebookTwitter