Hizb ut-Tahrir opfordrer til hellig krig

Den danske afdeling af foreningen Hizb ut-Tahrir opfordrer muslimer til at rejse til Irak og kæmpe i hellig krig mod amerikanerne. Ifølge justitsminister Lene Espersen er politiet ved at undersøge sagen.

Den danske afdeling af foreningen Hizb ut-Tahrir opfordrermuslimer til at rejse til Irak og kæmpe i hellig krig modamerikanerne. Det skriver Fyens Stiftstidende og NordjyskeStiftstidende.

På en løbeseddel, dateret 8. november, skriver foreningen: "Sådrag af sted for at hjælpe jeres brødre i Falluja i Irak og udsletjeres regenter, hvis de står i vejen for jer".

Løbesedlen stempler Iraks midlertidige premierminister, IyadAllawi, som forræder og truer samtidig soldaterne i den irakiskehær med helvede, hvis de ikke vender deres våben modamerikanerne.

Politiet undersøger sagen

Ifølge justitsminister Lene Espersen er politiet allerede ved atundersøge sagen. Resultatet kan blive, at Justitsministeriet igenkigger på muligheden for at opløse Hizb ut-Tahrir i Danmark,oplyser hun.

- Jeg kan ikke tage kraftigt nok afstand fra den form foragitation, der ligger bag Hizb ut-Tahrirs løbeseddel. Sådanneudtalelser hører ingen steder hjemme i vores samfund, siger LeneEspersen.

Hizb ut-Tahrirs talsmand, Fadi Abdullatif, bekræfter, atorganisationen står bag løbesedlen, der blev uddelt ved en moske iValby. Ifølge talsmanden er opfordringen imidlertid først ogfremmest rettet mod de militære styrker i de muslimske landeomkring Irak.

- Der er ikke brug for individer eller enkelte grupper, somtager til Irak. Det ville være misvisende at give det indtryk, fordet ville være resultatløst, siger Fadi Abdullatif.

//detectBrowser();//

 • Hizb ut-Tahrir er en verdensomspændende, fundamentalistiskislamisk bevægelse.  

 • Bevægelsens navn betyder Frihedspartiet, og det fuldeoprindelige navn Hizb ut-Tahrir al-Islami betyder Det IslamiskeFrihedsparti.  

 • Hizb ut-Tahrir blev grundlagt i 1952-1953 i Libanon.  

 • Grundlæggeren var den palæstinensisk-fødte Taqiuddinan-Nabhani, der havde mange års teologiske studier bag sig, blandtandet på den islamiske verdens mest anerkendte universitet al-Azhari Egypten.

Generelt

 • Der findes ingen dato for, hvornår Hizb ut-Tahrir blevetableret i Danmark, men lektor ved Center for MellemøststudierTorben Rugberg Rasmussen har kendt til gruppens aktiviteter iDanmark siden midten af 1990'erne - blandt andet via gruppensmånedsmagasin Khilafah.  

 • Bevægelsens danske hjemmeside blev oprettet i 1999, men påsiden findes tekster tilbage fra 1995.  

 • Bevægelsen kalder sig et parti, men er ikke registreret sompolitisk parti i Danmark og har ingen kontaktadresser.  

 • Der findes ingen præcise tal for antallet af medlemmer iDanmark, men de fleste personer med kendskab til bevægelsen iDanmark vurderer, at medlemstallet er mellem 100 og 400 og i hvertfald betydeligt under 1000.

Danmark

 • "At genoprette det islamiske liv og bære den islamiske da'wahtil verden. Dette mål går ud på at få muslimerne til at leve etislamisk liv i Dar Al-Islam og i et islamisk samfund, hvori allelivets anliggender styres ifølge de islamiske love, og hvorilivsperspektivet er al-halal (det legale) og al-haram (detillegale) i skyggen af en islamisk stat, som er Al-Khilafah-staten,hvori muslimerne udpeger en khaleefa (statsoverhoved), som de giverba'yah (løfte) om at høre og adlyde, mod at han styrer med AllahsBog (Qur'anen) og sendebudets Sunnah, samt at bære islam, som etbudskab til verden gennem da'wah og jihad."  

 • "Partiet har også til hensigt at oprejse Ummah med den sandeoprejsning via oplysende tænkning og stræber efter at bringe densmagt og ære tilbage, således at den islamiske Ummah riverinitiativerne fra andre stater, nationer og folk, og igen bliverstat nummer et i verden, som den tidligere havde været, ogpoliticerer denne ifølge Islams love."  

 • "Partiet har også til hensigt at retlede menneskeheden, samt atlede Ummah i kamp med kufr (hedenskaben), dens systemer og tanker,indtil Islam overdækker jorden."

FormålHizb ut-Tahrir

Facebook
Twitter