Hjælp til indsatte med ADHD kan spare samfundet for millioner

Et svensk forsøg med at diagnosticere, undervise og træne fængslede med ADHD har været en succes. Kriminalforsorgen tøver med at indføre metoden i Danmark.

Op mod hver anden indsatte i danske fængsler lider af ADHD. Mange af dem er impulsive og voldelige både i og uden for fængslet. Og en stor del af dem ryger igen og igen bag tremmer.

- Hvis man handler meget impulsivt, så har man også en høj risiko for at ryge i fængsel.

- Og det er nok derfor, at folk med ADHD oftere havner i fængslet end andre mennesker, fortæller psykiater Torsten Jakobsen fra Rigshospitalet i programmet DR2 Undersøger.

Kunne godt bruge en psykolog

En af dem er Bella, der afsoner en voldsdom i Horserød. Hun sidder inde for 22 voldsforseelser.

- Jeg har en svær ADHD og når jeg drikker, bliver jeg voldelig. Der skal ingenting til, så slår jeg. Det er ikke kun ADHD'en skyld, men det har meget at sige i, at jeg ikke kan styre mig, siger hun.

Men i Horserød får hun primært tilbudt medicin mod lidelsen, og hun efterlyser mere hjælp for ikke at ende i kriminalitet igen.

- Jeg kunne godt bruge noget psykolog hjælp herinde. Det er ikke nok med medicin, Der er hjælp til alt muligt andet, men ikke til ADHD her i fængslet, siger hun.

Kriminalforsorgen har ingen tal på, hvor mange indsatte, der lider af ADHD, for det screener man ikke for. Det anslås, at mellem 1 og 2 % af befolkningen har ADHD. Men tal fra udlandet viser, at blandt indsatte i fængsler kan tallet være helt op mod halvdelen.

Ifølge en undersøgelse fra Rockwoolfonden koster ubehandlet ADHD op mod 3 mia. kroner om året. Pengene går blandt andet til bekæmpelse af arbejdsløshed og sygdom og kriminalitet.

Sverige hjælper ADHD-fanger

I Sverige griber man det helt anderledes an og hjælpen til fangerne sparer samfundet for millioner. Her undersøger man alle nye indsatte for ADHD og hjælper dem med målrettet terapi og kognitiv træning. Screeningerne har vist, at mindst 40 % af de indsatte har ADHD.

- En udredning og medicin er jo ikke svaret på alle spørgsmål. Jeg tror, at det handler meget om at få opmærksomhed og blive set. Jeg tror også, at det handler om at få den hjælp, man har brug for at klare ting - f.eks. at gennemgå et skoleprojekt.

- Når mennesker begynder at klare ting, så ændres deres menneskesyn og selvbevidsthed, siger Martin Nyholm, fængselsleder i Nordtäjle-fængslet nord for Stockholm.

Behandlingen har medført, at de svenske indsatte har 30 procents mindre risiko for at begå kriminalitet, når de løslades og det er en af årsagerne til, at det også har vist sig at være en økonomisk god forretning, at behandle ADHD-fangerne.

- Kriminalforsorgen har udregnet, at vi tjener 20 kr. hver gang der er brugt en krone. Det viser, at samfundet kan spare meget. De her fyre er jo dyre ude i samfundet, og kan man få dem til at fungere i samfundet, er det en stor besparelse på sigt, siger Martin Nyholm.

ADHD-behandlingen koster 100.000 svenske kroner per indsat. Til sammenligning vurderer den svenske kriminalforsorg, at en indsat, der fortsætter med kriminalitet, kan koste samfundet op mod 2 millioner kroner om året.

Kriminalforsorgen tøver

I flere år har danske myndigheder været opmærksomme på de svenske resultater. Både Kriminalforsorgen og Danske Regioner har besøgte fængslet i Nordtäjle. Men Kriminalforsorgen har hidtil ikke ville indføre ADHD-behandling i Danmark.

- Vi har ventet på den ADHD-handlingsplan som Sundhedsstyrelsens kom med i februar. Vi kan jo ikke gøre noget ved denne gruppe klienter, uden at det modsvares af det, samfundet i øvrig mener er den rigtige behandling og metode.

- Vi har ikke evalueret den svenske metode endnu, så jeg kan ikke sige, om vi kan lære noget af dem, siger Tina Engelbrecht Issing, kontorchef i Kriminalforsorgen.

Se mere om indsatte med ADHD i DR2 Undersøger kl. 21.30 i aften på DR2.