Hjemmehjælp har ikke adgang til journaler: 'Det kan være et spørgsmål om liv eller død'

Sidste år blev kommunerne bedt om at stramme op, men problemet er ikke løst.

Manglende journaladgang har været med til at udløse påbud til hjemmepleje og hjemmesygepleje. Billedet er et arkivfoto (Foto: Helle Arensbak © RITZAU/SCANPIX)

Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og andre sundhedsansatte har uden undtagelse pligt til at føre journal.

Det skal de gøre for ikke at sætte patienternes pleje, behandling og sikkerhed over styr.

Alligevel er der sundhedsmedarbejdere rundt omkring i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, som ikke kan dokumentere deres arbejde. Det skyldes blandt andet it-problemer.

De kan heller ikke læse om borgernes medicin, diagnoser, genoplivningsønsker eller behandlingsplaner, fordi de ikke har adgang til journaler eller medicinlister.

Det viser en gennemgang af 27 tilsynsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor der er givet et påbud.

Den manglende journaladgang er helt uacceptabel, siger seniorkonsulent Per Tostenæs fra Ældresagen.

- Det kan være et spørgsmål om liv eller død, hvis man for eksempel får den forkerte medicin. Så det er både afgørende, at journalerne er opdaterede, og at de, der kommer ud til borgerne, har adgang til dem, siger han.

Derfor er journalen vigtig

 • Journalen er det sted, hvor oplysninger om en borger eller patients behandlingsforløb, diagnoser og notater fra sundhedspersonale samles.

 • Mangelfuld journalføring kan gøre det svært at gennemskue borgernes helbredssituation samt behov for pleje og behandling og at håndtere akutte situationer.

 • Når journaler ikke føres korrekt, udgør det "en betydelig risiko" for patientsikkerheden.

 • Sjuskede journaler kan være med til at udløse et påbud med et krav om, at problemerne bliver løst.

 • Kilde: Styrelsen for Patientsikkerhed

I maj sidste år satte DR Nyheder også fokus på problemer med blandt andet journaladgang i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen.

To ministre blev kaldt i samråd, og de indskærpede over for kommunerne, at de skulle se at få rettet op på sagen.

Men status er altså, at Styrelsen for Patientsikkerhed siden maj sidste år har givet mindst 27 påbud, fordi tilsynsbesøg har afdækket fejl og mangler – ikke mindst med journalføringen.

En række påbud er ophævet igen, fordi problemerne er blevet løst, men i 16 kommuner har hjemmeplejen og hjemmesygeplejen stadig påbud hængende over hovedet.

Eksempler fra fire tilsynsrapporter

 1. 1

  Medarbejderne har kun adgang til medicinkort via patientens eget login på sundhed.dk. Journalen bliver ført delvist i Google-kalender og i Word.

 2. 2

  Social- og sundhedsassistenter har ikke adgang til borgernes lokale medicinkort. Vikarer har ikke adgang til journalsystemet.

 3. 3

  Indførelsen af et nyt system har skabt problemer, da en del oplysninger ikke er overført. Der er ikke en konkret plan for at få opdateret mangelfulde journaler.

 4. 4

  Kun ledelse og planlæggere har adgang til journalnotater. Personalet, der står for behandlingen af borgerne, har ikke adgang. Efter implementeringen af et nyt IT-system bliver der administreret medicin, uden at det er muligt at tilgå en medicinliste.

Forsøgt genoplivet trods ønske om det modsatte

I flere tilsynsrapporter påpeger styrelsen, at vikarer ikke har adgang til journalsystemet og dermed til potentielt livsvigtige oplysninger.

Et sted fremgår det, at de fastansatte må opdatere journalerne for vikarerne, men at det på grund af tidsnød ikke altid er muligt at nå.

I samme tilsynsrapport står:

- En patient var forsøgt genoplivet, selvom der forelå dokumentation for fravalg af livsforlængende behandling, idet ledelsen ikke havde sikret, at alle medarbejdere havde nem og hurtig adgang til oplysninger om fravalg af livsforlængende behandling.

Nogle steder kan de fastansatte heller ikke læse eller skrive i journalerne, når de er ude hos borgerne.

Det var for eksempel tilfældet, da Styrelsen for Patientsikkerhed var på besøg i Faaborg-Midtfyn Kommune og fandt større problemer af betydning for patientsikkerheden.

- De ramte os på det bedste – eller dårligste – tidspunkt, hvor vores omsorgssystem, der skal understøtte, at man giver oplysninger videre, var gået ned. Så sygeplejen var nødt til at videreføre viden fra person til person, fortæller direktør i kommunen Siggi Kristoffersen.

It-problemerne varede ifølge direktøren nogle uger, men styrelsen indskærpede derudover, at hjemmesygeplejerskerne generelt skulle blive mere grundige i deres journalføring i stedet for at overlevere mundtligt ved vagtskifte.

Det påbud har kommunen siden forsøgt at efterleve og afventer nu en ny vurdering fra styrelsen.

- De siger, vi har levet med en forhøjet risiko. Og det kan man selvfølgelig ikke gøre over længere tid, siger Siggi Kristoffersen, der understreger, at borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune kan være trygge ved den pleje, de modtager.

 • Hjemmeplejen hjælper med personlig pleje og praktiske opgaver hos borgere, som ikke selv magter for eksempel at tage medicin, gå i bad, gøre rent og lave mad.

 • Hjemmesygepleje udføres af sygeplejersker og kan for eksempel bestå i sår- og smertebehandling, pleje ved alvorlig sygdom, blodtryksmåling, psykisk pleje og sygdomsforebyggelse.

Kritiske problemer i Lejre

Der er også flere andre kommuner, hvor problemerne faldt sammen med it-koks.

Det var for eksempel tilfældet i Lejre Kommune, hvor der under et tilsynsbesøg hos hjemmesygeplejen blev fundet kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden – den mest alvorlige kategori, styrelsen anvender.

Der var flere fejl og mangler i de medicinlister og medicinbeholdninger, som styrelsen gennemgik. Og igen var der problemer med journalerne, som medarbejderne ikke har mulighed for at tilgå ude hos borgerne.

- Der var derfor ifølge medarbejderne oplysninger om patienterne, der gik tabt i forbindelse med besøg, står der i rapporten.

Tilsynsbesøg i hjemmesygepleje og hjemmepleje

 • 2018: 143 tilsynsbesøg, hvoraf nogle udløste påbud før maj måned, som ikke fremgår af optællingen i denne artikel.

 • 2019: 101 tilsynsbesøg hidtil.

 • Kilde: Styrelsen for Patientsikkerhed

- Vi har over det seneste års tid kæmpet med at implementere et nyt it-system, hvor borgernes journaler bliver ført. Det har taget længere tid og været mere kompliceret, end vi havde forudset, siger vicekommunaldirektør Henrik Nielsen.

Han fortæller, at der bliver arbejdet på højtryk for at få it-systemet på benene, og at kommunen derudover er ved at indkøbe tablets, som kan give sygeplejerskerne journaladgang i borgernes hjem.

- Efter tilsynsbesøget har vi også gennemgået samtlige borgeres journaler med henblik på at få opdateret dem, og medarbejderne i hjemmesygeplejen er blevet uddannet i, hvordan de fremover skal dokumentere og journalisere, så vi lever op til de gældende krav, siger han.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk