Hjemsendt efterretningschef kommenterer kritik: 'Jeg er selvsagt ked af sagen'

Lars Findsen, chef i Forsvarets Efterretningstjeneste, imødeser undersøgelse.

Hjemsendt FE-chef Lars Findsen har været i statens tjeneste i mange år og har svært ved at se, at han skulle have motiv til at 'misforvalte' sit embede, (Foto: © Mads Joakim Rimer Rasmussen, Scanpix)

- Jeg er selvsagt ked af sagen - ikke mindst på vegne af FE’s mange meget dygtige og ordentlige medarbejdere. De har ikke fortjent de mistanker, der er rejst mod tjenesten.

Det skriver chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, i en mail til DR Nyheder.

Forsvarets Efterretningstjeneste har ifølge Tilsynet med Efterretningstjenester (TET) forsøgt at holde oplysninger skjult. Det var en af konklusionerne fra tilsynets undersøgelse af FE, hvor de rejser en voldsom kritik af Forsvarets Efterretningstjeneste.

Lars Findsen er sammen med to ledende medarbejdere blevet fritaget for tjeneste. Han forklarer, at han ser frem til en undersøgelse af de forhold, kritikken går på.

- Jeg er meget fortrøstningsfuld og håber først og fremmest, at sagen ikke kommer til at gøre skade på FE som Danmarks udenrigsefterretningstjeneste eller kommer til at skygge for de resultater og den udvikling af tjenesten, som FE's medarbejdere har leveret i de senere år, skriver Lars Findsen.

Et af kritikpunkterne går på, at FE i flere omgange siden 2014, hvor tilsynet blev oprettet, i forbindelse med blandt andet tilsynets konkrete kontroller har tilbageholdt centrale og afgørende oplysninger for tilsynet.

- Personligt har jeg været i statens tjeneste i 30 år denne sommer, og at jeg skulle have et motiv til at have misforvaltet mit embede som chef for FE gennem de sidste knap 5 år - som sagen kan give indtryk af - har jeg svært ved at se.

- Det er helt afgørende, at vi kan have tillid til, at vores efterretningstjenester agerer inden for deres beføjelser. Ligesom der ikke må kunne sættes spørgsmålstegn ved, om efterretningstjenesten efterlever forpligtelsen til at samarbejde tæt med kontrol- og tilsynsorganer, udtalte Forsvarsminister Trine Bramsen tidligere i dag i en pressemeddelelse. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Scanpix)

Minister ser på sagen med 'allerstørste alvor'

Ifølge TET er der givet deciderede urigtige oplysninger om forhold vedrørende tjenestens indhentning og videregivelse af oplysninger.

Det skulle også være sket under møder med chefen for FE, Lars Findsen.

Ifølge tilsynet hersker der i ledelsen og dele af tjenesten en uhensigtsmæssig kultur, hvor 'tjenestens eventuelle uberettigede aktiviteter eller uhensigtsmæssige forhold i tjenesten' bliver forsøgt holdt skjult.

Det skulle blandt andet være sket ved at undlade at orientere tilsynet.

I en særskilt pressemeddelelse oplyser forsvarsminister Trine Bramsen (S), at de tre blev sendt hjem i fredags. Hun iværksætter en undersøgelse af sagen, som hun ser på med "den allerstørste alvor".