Hjerneskadet psykiater udskrev medicin til børn imod retningslinjerne

73 gange på et halvt år ordinerede en hjerneskadet psykiater medicin til børn, selvom han ikke var uddannet til det.

DR Nyheder har valgt at efterkomme eks-psykiaterens ønske om at være anonym på grund af den hjerneskade, han har. Men vi har fået lov til at bruge dette billede af ham. (Foto: © DR Nyheder, DR Nyheder)

En hjerneskadet psykiater fra Vestjylland har stillet forkerte diagnoser og fejlmedicineret børn.

Ifølge DR's oplysninger har psykiateren behandlet børn helt ned til seks års alderen. Og det selv om han ikke var uddannet til at måtte behandle børn.

Både kommuner og læger har flere gange advaret Sundhedsstyrelsen om fejldiagnoser og kritisabel behandling af børn.

Allerede i 2009 blev Sundhedsstyrelsen gjort opmærksom på, at psykiateren fejldiagnosticerede og -behandlede børn og unge. Alligevel fortsatte han i årevis med at tage nye børn ind i sin praksis og give dem stærk medicin, uden at styrelsen stoppede ham.

Sundhedsjurist: Et chokerende billede

Alene fra maj til oktober 2011 ordinerede han 73 gange medicin til børn og unge, viser dokumenter, som 21 Søndag har fået indsigt i.

Lektor i sundhedsret ved Syddansk Universitet, Kent Kristensen, beskriver omfanget af indberetningerne til Sundhedsstyrelsen som meget omfattende.

- Det er et helt chokerende billede, vi får her, siger han.

- Det er så voldsomt, at der er en skærpet grund til at gribe ind og rejse en egentlig tilsynssag på baggrund af de her indberetninger.

Aftaler at han ikke skal behandle børn

På baggrund af indberetningerne indkaldte Sundhedsstyrelsen i maj 2010 psykiateren til et møde.

Af referatet fremgår det, at Sundhedsstyrelsen aftaler med psykiateren, at han ikke længere behandler børn.

Men samtidig indskærper Sundhedsstyrelsen over for psykiateren, at han skal følge retningslinjerne for at udrede og behandle børn med ADHD, "såfremt han mod givet råd" alligevel behandler børn med ADHD.

Ifølge Kent Kristensen er aftalen selvmodsigende.

- Man laver en aftale om, at han ikke må behandle børn, og så laver man en aftale om, at han skal følge reglerne, hvis han gør det alligevel. Det svarer jo til, at jeg bliver bedt om ikke at køre for stærkt, men hvis jeg alligevel vælger at gøre det, så skal jeg gøre det ordentligt, siger han.

Kommune: Vi er meget utrygge

Psykiateren overholdt dog ikke den frivillige aftale om ikke at behandle børn og unge.

I september 2010 indberettede en jysk kommune psykiateren til Embedslægerne.

Her beskrev de blandt andet, hvordan de jævnligt modtog papirer fra forældre, hvis børn er blevet udredt hos psykiateren på en halv times tid, hvorefter der blev ordineret medicin - "som oftest Ritalin".

"Vi er meget utrygge ved denne form for diagnosticering og vil gerne stille spørgsmålstegn ved kvaliteten," er det beskrevet i indberetningen.

Ingen fornemmelse af virkning

Niels Bilenberg, der er professor og forskningsleder på Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, har set indberetningerne om psykiateren.

Han betragter det som alvorlige mangler i diagnosticeringerne og i opfølgningsarbejdet med de diagnosticerede børn.

- Det kan jo have den konsekvens, at man ikke ved, om diagnosen er rigtig, og at man ikke har nogen fornemmelse af, om den behandling, man giver, hjælper, eller om der er bivirkninger ved den, siger han.

Har brudt frivillige aftaler

Sundhedsstyrelsen indkaldte psykiateren til endnu et møde d. 29. juni 2012, fordi han ikke overholdt de aftaler, som han ved tre tidligere møder havde indgået.

Heriblandt at han ikke ville behandle børn. Det fremgik af psykiaterens ordinationer for maj til oktober 2011, at 73 af ordinationerne i den periode var udskrevet til børn og unge mellem 10 og 17 år.

Det var dog først året efter - i maj 2013 - at styrelsen midlertidigt fratog psykiaterens autorisation. Ifølge Kent Kristensen har styrelsen tilsidesat deres tilsynspligt ved ikke at rejse en sag allerede i 2009, da den første indberetning kom.

- Det betyder, at vi får et ualmindeligt langt forløb, som man kunne have stoppet langt tidligere.

Og det er jo til skade - både for psykiateren selv, men i høj grad også for de børn, som lider under det her.

Ikke rettidig omhu

For Niels Bilenberg virker det ikke til, at Sundhedsstyrelsen har udvist rettidig omhu.

Han håber derfor, at sagen får den betydning, at tilsynet skærpes - også for lægernes egen skyld.

- Hvis det var mig, der blev syg og fik en hjerneskade, ville jeg da virkelig håbe, at jeg blev stoppet, inden jeg kom til at lave skade på folk, siger han.

Ingen kommentarer

Den tidligere psykiater ønsker ikke at udtale sig i et interview til DR Nyheder om sagen eller om den omfattende kritik, der i øvrigt er rejst imod ham for hans arbejde som psykiater.

Det begrunder han med hensynet til sin familie og med bekymring for, at sagen vil skade det yoga- og meditationscenter, han er i gang med at opbygge.

Hans autorisation som psykiater træder i kraft igen 8. maj i år - med mindre Sundhedsstyrelsen forinden har indbragt sagen for en domstol.

Administrerende direktør i Sundhedsstyrelsen, Else Smith, svarer på kritikken af styrelsen i 21 Søndag.

Du kan læse mere om sagen på vores temaside her, og hvis du mener at have oplysninger i sagen, hører vi gerne fra dig på psykiatri@dr.dk

Hvis du har mistanke om, at du er blevet fejlbehandlet af den hjerneskadede psykiater fra Vestjylland, skal du kontakte din praktiserende læge. Det oplyser Region Midtjylland til DR Nyheder.