Højesteret afviser sag mod kvinde, der delte billede af blotter

Man kan ikke tiltales to gange i den samme sag, og Rikke Louise Andersen bliver derfor frikendt.

Højesteret har afvist en sag mod Rikke Louise Andersen, der ellers var blevet dømt til at betale 5.000 kroner i bøde for ulovligt at dele et billede på Facebook.

Dermed er byrettens frifindelse stadfæstet, og hun går derfor fri af sanktioner.

Årsagen er, at hun undervejs er blevet tiltalt for to forskellige paragraffer, og det må anklagemyndigheden ikke, har Højesteret slået fast.

Det er i strid med forbuddet om dobbelt strafforfølgning, der er sikret i blandt andet Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder, skriver Højesteret i sin dom.

I første omgang blev hun tiltalt efter persondatalovens § 26 a, stk. 1, og det blev efter frifindelsen ændret til samme lovs § 8, stk. 5, jf. stk. 4.

Spørgsmålet om lovligheden af delingen har Højesteret til gengæld ikke taget stilling til.

Delte billede af blotter

Tilbage i sommeren 2016 lagde Rikke Louise Andersen et billede på Facebook med en tilhørende efterlysning af den mand, der havde blottet sig for hendes 10-årige datter og hendes veninde.

Billedet havde hun fået ved at affotografere tv-overvågningsbillederne fra supermarkedet i byen Nyråd, hvor det skete.

Supermarkedet har efterfølgende fået en bøde for at dele billedet med Rikke Louise Andersen.

”Ham her skal vi have fat i, så del indtil vi finder ham”, skrev hun blandt andet i opslaget.

Ifølge anklageskriftet fulgte mere end 1000 personer den opfordring og delte billedet på det sociale medie.

Blotteren blev anholdt og fundet skyldig. Straffen lød på 10 dagbøder af 250 kroner.

Rikke Louise Andersen blev i første omgang frifundet i byretten, der vurderede, at hun var tiltalt efter en paragraf i persondataloven, der ikke var gældende for privatpersoner.

Politisk handling

Anklagemyndigheden rejste på ny tiltale, denne gang efter en anden paragraf, og så fandt både byretten og landsretten hende skyldig, og idømte hende en bøde på 5.000 kroner.

En dom, som Rikke Louise Andersen efterfølgende nægtede at acceptere.

Christiansborg vandt sagen og Rikke Louise Andersens protester gehør, og justitsminister Søren Pape Poulsen (K) fremlagde et lovforslag, der skulle fordoble bødestraffen for blotteri. Et forslag, som et enigt folketing tilsluttede sig og fik gennemført, så det i dag kan koste op til 7.500 kroner ved gentagelsestilfælde.

Sagen kort

 • 4. august:

 • En 20-årig mand blotter sit lem over for to 10-årige piger bag en butik i Nyråd.

 • Episoden anmeldes til politiet, og den ene pige bliver afhørt.

 • 5. august 2016:

 • Rikke Louise Andersen gennemser materiale med videoovervågningen hos butikken, og hun tager et billede med en mobiltelefon af gerningsmanden fra overvågningsvideoen.

 • Politiet ser overvågningsbillederne fra butikken.

 • Kvinden offentliggør fotoet på Facebook med teksten ”ham her skal vi have fat i, så del, indtil vi finder ham”.

 • 4. oktober 2016:

 • Retten i Nykøbing Falster afsiger dom mod gerningsmanden, der får 2.500 kroner i bøde for blufærdighedskrænkelse.

 • 10. marts 2017:

 • Kvinden bliver frifundet ved Retten i Nykøbing Falster på baggrund af en fejl i anklageskriftet.

 • 24. marts 2017:

 • Anklagemyndigheden rejser fornyet tiltale mod kvinden. Denne gang efter §8 i persondataloven.

 • 27. juni 2017:

 • Rikke Louise Andersen idømmes en bøde på 5000 kroner ved retten i Nykøbing Falster.

 • 18. januar 2018:

 • Landsretten stadfæster dommen fra byretten.

 • 21. januar 2019:

 • Højesteret sætter punktum for sagen med en stadfæstelse af byrettens frifindelse. Staten skal derfor også betale Rikke Louise Andersens udgifter forbundet med sagen.Kilde: Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi