Højesteret frifinder lejer for at betale PBS-gebyr til udlejer

Udlejningsfirma i Randers lider nederlag i Højesteret - dom kan få betydning for mange andre rundt om i landet

En lejer kan ikke pålægges at betale PBS-gebyr oveni huslejen, fastslår Højesteret.

Der er ikke hjemmel i loven til, at udlejeren kan kræve, at lejeren betaler gebyret, lyder det i dommen, der er afsagt onsdag.

Afgørelsen drejer sig om forholdet mellem en lejer og en udlejer i Randers, men den kan få vidtrækkende betydning.

Forskellige meninger

Tidligere i forløbet mente først Retten i Randers og derefter Vestre Landsret, at man ikke behøver en særskilt hjemmel i lejelovgivningen.

I disse retter har man desuden lagt vægt på, at beløbet ikke er særlig stort, og derfor har udlejeren, Cepheus Ejendomme A/S, fået medhold.

Men dette resultat har Højesteret nu slået en streg over. Her er de fem dommerne nået til samme konklusion som i det lokale huslejenævn.

Hidtil har der været forskellige meninger i landets huslejenævn om, hvorvidt udlejere kan kræve betaling af PBS-gebyr.

For eksempel har nævnet i København accepteret den praksis, som onsdag altså er blevet underkendt af landets øverste domstol.

Fra 2005 og frem til 2014 har kvinden betalt i alt 1209 kroner i gebyrer. Det steg i perioden fra 10 til 17 kroner pr. betaling.

I lejerens interesse

I Højesteret har hendes advokat, Claus Bonnez, blandt andet påpeget, at hun kunne nøjes med en udgift på én krone pr. betaling, såfremt hun kunne betale via netbank.

Derimod har Cepheus Ejendomme understreget, at det også kan være i lejerens interesse, at huslejen betales rettidigt og automatisk via PBS.

Hvis ikke det sker, vil lejen i mange tilfælde ikke blive betalt til tiden, og så vanker der et rykkergebyr på 275 kroner, har selskabet anført.

Men dommerne konkluderer altså, at der ikke er en præcis hjemmel i loven til kravet, og derfor er aftalen ugyldig.

I øvrigt skal Cepheus Ejendomme af med 52.250 kroner i sagsomkostninger til lejeren.

/ritzau/