Højesteret giver grønt lys til forbuddet mod Loyal To Familia

Loyal To Familia kan forbydes har landets højeste domstol netop besluttet.

Illustration: Nathalie Nystad

Forbuddet mod banden Loyal To Familia (LTF) stadfæstes.

Det har Højesteret netop afgjort.

Højesteret har fundet, at LTF må anses for at være en forening i grundlovens forstand, som har et ulovligt øjemed.

'Højesteret fandt, at Loyal to Familia måtte anses for at være en forening. På baggrund af landsrettens bevisresultat fandt Højesteret endvidere, at det kunne lægges til grund, at der som almindeligt led i Loyal to Familias virksomhed var begået omfattende og alvorlig kriminalitet,' står der i dommen.

Dermed stadfæster Højesteret Københavns Byrets og Østre Landsrets dom.

Men selvom Højesteret stadfæster de to tidligere afgørelser, så kan Højesteret ikke skrive under på den begrundelse, som kollegerne i Østre Landsret kom til i november sidste år.

Forbuddet kan ikke ske med henvisning til stykke 2 i paragraffen, sådan som landsretten gjorde, slår Højesteret fast.

Denne del af bestemmelsen retter sig nemlig mod foreninger, som med vold forsøger at påvirke anderledes tænkende. Og den boldgade har LTF ikke været på, mener Højesteret.

Principiel sag

Der har været tale om en så principiel sag, at flere dommere end normalt har været med til at vurdere sagen.

Og dagens afgørelse er vigtig, siger rigsadvokaten, der har ført sagen mod LTF.

- Det er en principiel og historisk dom. Det er næsten 100 år siden, at der har været en sag om forbud mod en forening, siger rigsadvokat Jan Reckendorff til DR Nyheder efter dommen.

- Den får den betydning, at foreningen er forbudt, og det er forbudt at videreføre den. Det betyder, at man ikke kan gå ned ad gaderne med LTF-kendetegn. Det er ikke noget, der løser bandekriminaliteten i sig selv, men det er endnu et stykke værktøj i værktøjskassen, som man kan bruge i den samlede indsats.

En rocker- eller bandegruppering er aldrig før blevet opløst i Danmark, og det kan gå hen og få betydning for lignende foreninger.

- Den her dom siger, at man kan bruge bestemmelsen juridisk set, men om man så i en konkret sag kan skaffe fornødne beviser, det er en vurdering fra sag til sag.

- I denne her sag har beviserne været overvældende.

Forsvarsadvokat Michael Juul Eriksen, der har repræsenteret banden i sagen, har endnu ikke talt med sin klient efter dommen.

- Resultatet er vi selvfølgelig ikke tilfredse med.

- Jeg har sagt fra start af, at det ikke får den store betydning med det her forbud. Man kan ikke sige, at mennesker skal holde op med at eksistere.

- Det er en utrolig spændende sag juridisk at føre, fordi der er tale om grundloven. Det er meget få domme, der vedrører det her.

Stadig aktive

Men selvom banden har været forbudt i knap tre år, så har det midlertidige forbud ikke betydet, at de har været væk fra gaderne.

Ifølge et politinotat, fremlagt under Højesteretssagen, var der cirka 100 medlemmer af LTF per 31. juli 2021 - og ifølge politiet er tallet dynamisk.

I alt har LTF syv afdelinger fordelt over landet, og ifølge politiet udvider banden og opretter nye afdelinger.

Det er politiets opfattelse, at Shuaib Khan fortsat er leder af LTF, selvom han ikke befinder sig i Danmark.