Højesteret giver Jørgen Dragsdahl ret i koldkrigs-retssag

Journalist Jørgen Dragsdahl har vundet den injuriesag, som han tilbage i 2007 anlagde mod historiker Bent Jensen.

Journalist Jørgen Dragsdahl ankommer til Højestert, der gav ham medhold i injuriesagen mod historiker Bent Jensen. (Foto: © David Leth Williams, Scanpix)

Det var ikke i orden, at historiker Bent Jensen tilbage i 2007 i en kronik skrev, at journalist Jørgen Dragsdahl var agent for den sovjetiske efterretningstjeneste KGB under Den Kolde Krig.

Højesteret har afgjort sagen, efter at den har været behandlet med forskelligt resultat i Retten i Svendborg og Østre Landsret.

Straffen fastsættes til 10 dagbøder á 1.000 kr. Bent Jensen skal desuden betale en godtgørelse på 100.000 kroner og 502.700 kroner for sagsomkostninger i byret og landsret til Jørgen Dragsdahl.

Skal anerkende usande beskyldninger

Retten i Svendborg kendte Bent Jensen skyldig i injurier og idømte ham dagbøder, mens Østre Landsret frifandt historikeren, og dømte journalist Jørgen Dragsdahl til at betale sagsomkostningerne.

Landsrettens dom er nu omstødt af Højesteret, som også har afgjort, at Bent Jensen skal anerkende, at agentbeskyldningerne mod Jørgen Dragsdahl var usande.

Bent Jensen har i retten sagt, at bekyldningen mod Dragsdahl alene gik på, at han skulle være en såkaldt påvirkningsagent, der ikke er en overtrædelse af straffeloven.

Særlig adgang til historiker

Jørgen Dragsdahl har anført, at beskyldningerne må opfattes, som om han har overtrådt straffeloven.

Højesteret har også lagt vægt på, at Bent Jensen havde fået særlig adgang til materiale fra Politiets Efterretningstjeneste med henblik på generel forskning i Den Kolde Krigs historie, mens Jørgen Dragsdahl ikke havde denne adgang.

Udtalelser om, at Jørgen Dragsdahl havde deltaget i konspirative møder med KGB-officerer, var derimod ikke strafbare, og det samme gælder udtalelser om, at Jørgen Dragsdahl havde bedrevet desinformation.

/DR Nyheder/